Skip to content
Home » [Update] How-TO: ส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปต่างประเทศกับ DHL Express จากไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา | dhl ย่อ มา จาก – Rosalizahotel

[Update] How-TO: ส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปต่างประเทศกับ DHL Express จากไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา | dhl ย่อ มา จาก – Rosalizahotel

dhl ย่อ มา จาก: คุณกำลังดูกระทู้

 

DHL Express ผู้นำด้านขนส่งด่วนระหว่างประเทศ เปิดบริการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปต่างประเทศ จากประเทศไทย ไป 4 ประเทศปลายทาง ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เวียดนาม (ฮานอย) และกัมพูชา ในวันถัดไป (Next-Day delivery) (ไม่รวมเวลาตรวจสอบสินค้าตามกระบวนการศุลกากรและการเดินพิธีศุลกากร) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงความต้องการของต้นไม้จำพวกแคคตัสที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดต่างประเทศ

 

ความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากรของ DHL Express จะทำให้การส่งออกกระบองเพชรไปยัง 4 ประเทศปลายทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ขายกระบองเพชรหรือแคคตัสจากไทย

 

มาดูกันว่า การส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไปยังสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา มีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างไรกันบ้าง

 

 

 

ส่งต้นอะไรได้บ้าง?

 

DHL Express ให้บริการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไปยังสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา นอกจากนี้ ยังมีไม้ใบอื่นๆ ที่อยู่ในรายการที่ได้รับอนุญาตอีก แต่ที่สำคัญคือต้องเป็นต้นไม้ที่ไม่มีดินติดไป ต้องไม่มีการเก็บรักษาอุณหภูมิ ตรวจสอบว่าเป็นต้นไม้ที่ส่งออกได้หรือไม่ ดูจากรายชื่อข้างล่างนี้ โดยชื่อภาษาอังกฤษในวงเล็บคือชื่อ Commodity name สำหรับกรอกในรายละเอียดของต้นไม้ที่จะส่ง

 

 • ต้นกระบองเพชร หรือแคคตัส (Cactus) 

 • แก้วกาญจนา หรือ เขียวหมื่นปี หรืออโกลนีมา (Aglaonema, cv. Fransher หรือ Aglaonema, cv. Silver queen)

 • บัวดอย หรือ ผู้เฒ่าลืมไม้เท้า (Aspidistra elatior)

 • ปาล์มไผ่ (Chamaeodorea elegans / Chamaedorea elegans หรือ Chamaeodorea seifrizii / Chamaedorea seifrizii)

 • หมากเหลือง (ปาล์มประดับ) (Chrysaliocarpus lutescens / Chrysalidocarpus lutescens)

 • โกสน (Codiaeum variegatum)

 • หมากผู้หมากเมีย (Cordyline terminalis)

 • ว่านอ้ายใบ้ เป็นพืชในสกุลสาวน้อยประแป้ง (Dieffenbachia picta)

 • ดราแคนน่า หรือ ประกายเงิน (Dracaena deremensis)

 • วาสนาอธิษฐาน (Dracaena fragrans)

 • เข็มริมแดง (Dragon Tree) (Dracaena marginata)

 • ไทรย้อยใบแหลม หรือเรียกสั้นๆ ว่า ไทร (Ficus bengamina / Ficus benjamina)

 • ไทรย้อยใบทู่ (Ficus nitia)

 • ปาล์ม kentia (Howeia forsteriana / Howea forsteriana)

 • เปปเปอร์โรเมีย (Peperomia bicolour)

 • ฟิโลเดนดรอน ฟิโลใบหัวใจ P. oxycardium (Philodendron oxycardium)

 • ฟิโลเดนดรอน p. selloum (Philodendron selloum)

 • ปาล์มสิบสองปันนา (Phoenix roebelenii)

 • ซองออฟอินเดีย Song of India (Pleomele reflexa) 

 • ต้นจั๋ง (Rhapis excelsa)

 • ต้นพลูด่าง (Scindapsus aureus)

 • หนวดปลาหมึกแคระ (Shefflera arboricola / Schefflera arboricola) 

 • กวักมงคล ชื่ออื่นๆ ได้แก่ เจ็ดทิวา เดหลีใบกล้วย หน้าวัวไทย (Spathiphyllum, Mauna Loa)

 • ยัคคา หรือ ยูคคา (Yucca elephantipes)

 

ทั้งนี้ การส่งออกกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชานั้น ต้องใช้ Phytosanitary Certification หรือ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกปลอดจากแมลงศัตรูพืชและเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง และต้องมีหนังสืออนุญาตไซเตส* (CITES Permit) ด้วย ส่วนการส่งไม้ใบข้างต้นไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา กับ DHL Express นั้นจะต้องใช้เอกสาร Phytosanitary Certification

 

*ไซเตส หรืออนุสัญญาไซเตส มาจากคำอ่านชื่อย่อภาษาอังกฤษของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention of International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora: CITES) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกรมวิชาการเกษตร

 

 

 

เงื่อนไขการนำเข้าที่ประเทศปลายทาง (สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา)

 

เพื่อให้การส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยทไปยัง 4 ประเทศข้างต้นได้รับความสะดวกสูงสุดและจัดส่งไปได้อย่างไม่สะดุด ประเทศปลายทางทั้ง 4 ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา แนะนำให้ผู้รับต้องติดต่อกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งสินค้า เพื่อขออนุญาตและจัดเตรียมเอกสารการนำเข้าล่วงหน้า เพราะถ้าเอกสารไม่ครบจะทำให้เกิดความล่าช้าในการนำของออก

 

ทั้งนี้ อาจมีการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประเทศไทยหรือความล่าช้าอันเกิดจากศุลกากรที่ปลายทาง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้น ต้องเตรียมตัวให้ครบถ้วน เพื่อให้กระบองเพชร (แคคตัส) ถูกจัดส่งจากประเทศไทยไปยัง 4 ประเทศปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ กฎระเบียบขาเข้าเบื้องต้นที่ผู้รับจะต้องเตรียมให้พร้อม ได้แก่

 

 

1.   สิงคโปร์

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ใบอนุญาตนำเข้าออกโดย

  Nparks (The National Parks Board

  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของสิงคโปร์

  )

  โดยให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางก่อนการส่งสินค้าเพื่อป้องกันความล่าช้า

 • หากชิปเมนต์มีมูลค่ามากกว่า

  400 SGD$

  จะต้องชำระภาษีสินค้าและบริการ

  (GST) 7%

  ของมูลค่า

  CIF

  หากผู้รับเป็นบริษัท จำเป็นต้องใช้หมายเลข

  Unique Entity (UEN)

See also  [NEW] [How to] เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างเฉลียวฉลาด | ฝึก เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น - Rosalizahotel

 

2.   อินโดนีเซีย

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร (ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางก่อนการส่งสินค้าเพื่อป้องกันความล่าช้า)

 • ต้องเสียภาษีนำเข้าและ

  VAT

 

3.   เวียดนาม

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร (ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางก่อนการส่งสินค้าเพื่อป้องกันความล่าช้า)

 • ต้องเสียภาษีนำเข้าและ

  VAT

 

4.   กัมพูชา

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร

 • กัมพูชาไม่แนะนำให้ส่งในนามบุคคล เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถขอใบอนุญาตจากกระทรวงได้

 • ต้องเสียภาษีนำเข้าและ

  VAT

 

 

บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก

 

ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ มีความแข็งแรง ก่อนนำกระบองเพชร (แคคตัส) หรือไม้ใบที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ลงในบรรจุภัณฑ์กระดาษ แนะนำให้ปฏิบัติ ดังนี้

·       นำกระบองเพชรออกจากดิน และเคาะดินออกให้หมด หากมีดินติดต้นไม้ พัสดุอาจถูกตีกลับหรือถูกทำลาย

·       นำไปตากลม

·       ห่อรากด้วยกระดาษโฟมหรือกระดาษเก็บความชื้น

·       ไม่สามารถส่งแบบมีโอเอซิสหรือห่อถุงน้ำเลี้ยงได้

·       ห่อใบด้วยกระดาษหรือกระดาษโฟมก่อนบรรจุลงกล่อง

·       ในกรณีที่มีการใส่ซองกันชื้น Silica Gel จะต้องมีเอกสาร MSDS แนบด้วยทุกครั้ง

 

ส่วนป้ายฉลาก ต้องมีป้าย This Way Up label แปะข้างกล่อง ป้ายฉลาก This Way Up label ต้องเป็นสีแดงบนพื้นหลังสีขาว ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 74 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 105 มิลลิเมตร

 

 

 

การทำ Booking ส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา กับ DHL Express ผ่าน MyDHL+

 

1.   การใส่รายละเอียดของกระบองเพชรหรือแคคตัส (พัสดุ) ในขั้นตอนการ Booking

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของ MyDHL+ แล้ว ให้เลือกประเภทการจัดส่งเป็น Packages (พัสดุ) จากนั้นเลือก Use My Own Invoice เลือกวัตถุประสงค์ในการจัดส่ง และใส่รายละเอียดของสินค้า (Contents of the shipment) ว่าเป็น Plants ส่วน Shipment References ให้ใส่ชื่อต้นไม้ภาษาอังกฤษ เช่น Cactus หรือ Peperomia bicolour เป็นต้น หากไม่แน่ใจว่าต้นไม้ที่จะส่งมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร ให้กลับไปอ่านหัวข้อ ส่งต้นอะไรได้บ้าง? ข้างต้น

 

 

2.   กรอกรายละเอียด

 

ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดวันและช่วงเวลาที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่คูเรียร์ของ DHL Express เข้ามารับสินค้าที่หน้าบ้าน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่คูเรียร์ทราบมากที่สุด ระบุน้ำหนักของสินค้านั้นๆ และอย่าลืมระบุว่า Plants ในช่อง Instruction for the courier เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าการขนส่งนี้คือต้นไม้ จากนั้น กรอกที่อยู่ที่จะให้เข้ารับของ รวมถึงช่องทางในการติดต่ออื่นๆ ได้แก่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่กรอกในระบบจะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่ปรากฎบนหน้า waybill

 

3.   เตรียม Invoice ให้พร้อม

 

อินวอยซ์จะต้องระบุชื่อต้นไม้และสายพันธุ์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Cactus, Scientific name: Gymnocalycium mihanovichii ระบุจำนวน ราคาต่อหน่วย ยอดรวมพร้อมระบุสกุลเงินให้ชัดเจน น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักหีบห่อ จำนวนกล่อง สามารถดูรายละเอียดได้จากภาพข้างล่างนี้

 

ระยะเวลาในการขนส่งขึ้นอยู่กับตารางการบินของเครื่องบินขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าโดยศุลกากรหรือการเดินพิธีศุลกากรอาจเกิดความล่าช้าซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้น ผู้ส่งและผู้รับต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน ในส่วนมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานของ DHL Express และในกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดขึ้นที่ต้นไม้หรือรูปลักษณ์ของต้นไม้ที่เปลี่ยนแปลงไป จะไม่สามารถทำการขอชดเชยค่าเสียหายได้ การชดเชยจะครอบคลุมในกรณีสูญหายเท่านั้น และอยู่ภายในเงื่อนไขการชดเชยของ DHL Express

 

สรุป Checklist สำหรับการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา กับ DHL Express

 • นอกเหนือจากกระบองเพชร (แคคตัส) ตรวจสอบชื่อต้นไม้ที่สามารถส่งออกไป

  4

  ประเทศข้างต้นกับ

  DHL Express

  ได้ในรายชื่อต้นไม้ที่ส่งออกได้

 • ต้นไม้ต้องไม่มีดินติด ต้องไม่มีการรักษาอุณหภูมิ

 • ขณะนี้ สามารถส่งไปยังสิงคโปร์ อินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เวียดนาม (ฮานอย) และกัมพูชา ได้เท่านั้น

 • เตรียมเอกสารส่งออกให้ครบถ้วน ได้แก่

  Phytosanitary Certification

  และ

  CITES

 • เตรียมเอกสารนำเข้าตามที่ประเทศปลายทางแต่ละประเทศระบุไว้ ทั้งนี้ ประเทศปลายทางอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามดุลพินิจของศุลกากร

 • แพ็คลงกล่องกระดาษให้เรียบร้อย

 • ทำการ

  Booking

  การขนส่งกับ

  DHL Express

  ผ่าน

  MyDHL+

  โดยในหัวข้อ

  Shipment details

  ให้ใส่คำว่า

  Plants

  ตรง

  Summary the contents

  และใส่ชื่อต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษ ตรง

  Add shipment references

  ส่วนในหัวข้อ

  Schedule Pick up

  ให้ใส่คำว่า

  Plants

  ตรง

  Instruction

 • แปะป้ายฉลาก

  This Way Up label

  ให้ครบทุกด้านของกล่อง โดยต้องปริ้นท์ฉลากเป็นสีเท่านั้น ความกว้างไม่น้อยกว่า

  74

  มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า

  105

  มิลลิเมตร

 • ส่งเอกสารทั้งหมดให้ทีมพิธีการส่งออก ทั้งนี้ ต้องจดทะเบียน

  Paperless

  แล้ว

   

See also  [Update] 4 ครีมทาท้องลายที่คุณแม่ควรใช้ตั้งแต่รู้ว่าท้อง ทากันเอาไว้ก่อน จะได้โชว์ผิวหลังคลอดแบบมั่นใจ | ครีม ทา ท้อง ลาย palmer ราคา - Rosalizahotel

 

ถ้าคุณเป็นเจ้าของสวนกระบองเพชร (แคคตัส) หรือสวนไม้ใบยอดฮิต และอยากจะมองหาโอกาสในการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) รวมถึงไม้ใบจากประเทศไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เวียดนาม (ฮานอย) และกัมพูชา DHL Express ผู้นำด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ขอเป็นลอจิสติกส์พาร์ทเนอร์ที่คุณไว้วางใจและทำให้การขนส่งข้ามประเทศด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมืออาชีพ เรามุ่งมั่นและพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ผู้ส่งออกอยู่เสมอ และเปิดบริการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไป 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อส่งเสริมโอกาสการทำธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย

 

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศของ DHL Express ผ่านช่องทาง Live Chat หรือโทร 02-345-5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากมีการส่งออกเป็นประจำ สามารถเปิดบัญชีสมาชิกกับ DHL Express เพื่อรับคำปรึกษาด้านธุรกิจและโซลูชั่นพิเศษที่เหมาะกับคุณได้ เปิดบัญชีสมาชิก DHL Express วันนี้! รับส่วนลดค่าขนส่งด่วนไปต่างประเทศมูลค่า 2,000 บาท โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีกับ DHL Express ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ เท่านั้น สนใจคลิกเลย: http://bit.ly/open-acccount

 

อ่านบทสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านกระบองเพชรชาวไทยที่ได้รับอานิสงค์ทางธุรกิจจากความนิยมด้านการปลูกต้นไม้ในช่วงโควิด-19 ได้ที่นี่ คลิก  

 

Update: ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564


shopeeส่งDHL ส่งของdhlของร้านshopeeแบบละเอียดยิบ ทุกขั้นตอน อัพเดทล่าสุด2020มันต่างกับkerryยังใง


ส่งDHL shopeeส่งของ ขายออนไลน์
วิธีส่งของ dhl ในร้านshopee ต้องพิมใบแปะหน้าเอง แล้วติดใว้หน้ากล่อง จึงสามารถส่งใด้ ใม่เหมือนkerry j\u0026t ที่ไปพิมพ์ที่สาขาได้เลย ใครใม่สะดวกก็ไปยอเลิกการส่งdhlด้วยนะครับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

shopeeส่งDHL ส่งของdhlของร้านshopeeแบบละเอียดยิบ ทุกขั้นตอน อัพเดทล่าสุด2020มันต่างกับkerryยังใง

เปลี่ยนขาดทุน เป็นกำไร 1,000 ล้าน ด้วย 4 หลักบริหาร ของ DHL | EP:161


DHL กฎ 4 ข้อ พลิกขาดทุน เป็นกำไร 1,000 ล้าน!
ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว เพราะประวัติธุรกิจเหล่านี้ นอกจากจะมีเรื่องราวธุรกิจที่เค้าทำมาแล้ว ยังเป็นบทเรียนที่สอนธุรกิจให้เราได้อีกมากมาย เราจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเอง DHL กฎ 4 ข้อ พลิกขาดทุน เป็นกำไร 1,000 ล้าน
เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด หรือการทำธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ แทนที่จะมัวแต่คิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอะไรดีลงทุนน้อยกำไรงาม และถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้รวยทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ต้องมัวแต่คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรได้เงินดีหรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น แค่คุณมีไอเดียธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ จากการเริ่มทำธุรกิจจากในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณก็สามารถหาเงินจนรวยจากการขายของหรือขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเปิดร้านที่ตัวเองรัก เพราะทั้งหมดนี้คือมุมมองของการหาเงินล้าน จากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถถอดบทเรียนมาดู ว่าเค้าทำการตลาดอย่างไรและทำธุรกิจอย่างไร ถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ DHL กฎ 4 ข้อ พลิกขาดทุน เป็นกำไร 1,000 ล้าน
DHL
พลิกขาดทุน
กำไร
reference:
https://th.wikipedia.org/wiki/ดีเอชแอล
https://www.dhl.com/thth/home/aboutus.html
https://www.marketingoops.com/news/biznews/dhlexpresskeysuccessstrategies/
https://review.thaiware.com/1811.html
https://www.emis.com/php/companyprofile/TH/Dhl_Express_International__Thailand__Co_Ltd_th_2443691.html
http://kittipongjaknalai.blogspot.com/
https://www.airfreightlogistics.com/th/dhlleadlogistics/
===============
📌 อย่าลืมกดติดตาม 📌
จะได้ไม่พลาด ความรู้ธุรกิจ นอกห้องเรียน
Facebook: http://bit.ly/FBnop
Youtube: http://bit.ly/youtubenop
TikTok: http://bit.ly/tiktoknop
LINE: http://bit.ly/linenop
📌 วิดีโอแนะนำ 📌
เคสการตลาดที่สนุกที่สุดในโลก McDonald’s vs BurgerKing https://youtu.be/bgi1vPlOk4o
Starbucks มีกลยุทธ์อะไรเปลี่ยนคุณ เป็นลูกค้าประจำ
https://youtu.be/K1Ay8Ccoy8k
ปี 2020 ธุรกิจอะไรมาแรง + คนไทย กำลังอยากซื้ออะไร ?
https://youtu.be/rxx2_QomZ3A
ร้านอาหาร กำไร 5,000 บาท แต่คนมาขอซื้อกิจการ 10 ล้านบาท เค้าทำได้ยังไง ?
https://youtu.be/s3mVuXHyXps
ขายของออนไลน์ รับเงินเข้าบัญชีส่วนตัว จะโดนปรับไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า ?
https://youtu.be/zDSetS9P3fc

See also  Fluid แอพแบบนี้ ก็มีด้วย! | สอนใช้ง่ายนิดเดียว | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ แอ พ ใหม่ ios

เปลี่ยนขาดทุน เป็นกำไร 1,000 ล้าน ด้วย 4 หลักบริหาร ของ DHL | EP:161

มาดูกระบวนการส่งของด่วนไปต่างประเทศอย่างมืออาชีพโดย DHL Express Thailand กัน


นึกถึงมืออาชีพด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ นึกถึง DHLExpress บริการขนส่งเอกสารและพัสดุอย่างเร่งด่วน ตรงเวลา ปลอดภัย ภายใน 13 วัน รับส่งถึงมือ ครอบคลุม 220 ประเทศทั่วโลก
การขนส่งคือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจข้ามประเทศที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องเลือกพาร์ทเนอร์ด้านลอจิสติกส์ที่เชื่อใจได้ DHL Express เข้าใจความต้องการของเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ที่ต้องการเติบโตในตลาดต่างประเทศ พร้อมดูแลเรื่องการขนส่งด่วนระหว่างประเทศและดำเนินพิธีการศุลกากรแทนคุณ ให้คุณได้โฟกัสกับการขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่และยั่งยืน
▪ มั่นใจคุณภาพ ด้วยบริการมาตรฐานโลกโดย Certified International Specialists และความเป็นผู้นำตลอด 45 ปีที่ให้บริการในประเทศไทย
▪ รวดเร็ว ขนส่งด่วนผ่านเครื่องบิน และจัดส่งสู่ผู้รับปลายทาง ภายใน 13 วัน
▪ สะดวก ด้วยบริการ doortodoor service รับของจากผู้รับถึงหน้าบ้าน จัดส่งและผ่านพิธีศุลกากรสู่ผู้รับปลายทาง
▪ ง่าย ด้วยการบุ๊คกิ้งผ่านระบบออนไลน์ ผ่านคอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง หรือจุดบริการ DHL Express Service Point ทั่วประเทศ
▪ มีโปรโมชั่นมากมาย บริการคุ้มค่าคุ้มราคา
👉 สนใจเปิดบัญชีสมาชิก เพื่อรับราคาพิเศษสำหรับผู้ที่มีการส่งประจำ https://goo.gl/YHkM23
👉 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ โทร 02 345 5000 ตลอด 24 ชม.

มาดูกระบวนการส่งของด่วนไปต่างประเทศอย่างมืออาชีพโดย DHL Express Thailand กัน

สัมภาษณ์พิเศษ แม่ทัพหญิงแห่ง DHL Express เผยกลยุทธ์ ผู้นำส่งด่วนระหว่างประเทศ


Oops! The Master
สัมภาษณ์พิเศษ คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ แม่ทัพหญิงแห่ง DHL Express กับการเผยกลยุทธ์ “ผู้นำส่งด่วนระหว่างประเทศ”? ในยุคโลจิสติกส์แข่งเดือด
.
46 ปี แห่งความสำเร็จ และการปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญ ของโลจิสติกส์ใหญ่ “DHL Express” บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ในรูปแบบ DoortoDoor Services จาก “ลูกค้าองค์กร” สู่ “ผู้ประกอบการ SME” ดูแลและบริหารจัดการพัสดุตั้งแต่ต้นทาง ถึงผู้รับปลายทาง ในความท้าทายของยุคดิจิทัล และการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ
.
อ่านทั้งหมด http://bit.ly/2m54eet
.
OopsTheMaster
ExclusiveInterview
CEO DHLexpress
MarketingOops

Oops! Podcast 👉 http://bit.ly/2kMq3PT
เร็วกว่า มากกว่า อ่านได้ที่เว็บ www.marketingoops.com
ติดตาม LINE Official Account ค้นหา 👉 Marketing Oops! หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40marketingoops
IG: www.instagram.com/ig_marketingoops/

สัมภาษณ์พิเศษ แม่ทัพหญิงแห่ง DHL Express เผยกลยุทธ์ ผู้นำส่งด่วนระหว่างประเทศ

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VẬN ĐƠN DHL


DHL (ban đầu viết tắt của Dalsey, Hillblom và Lynn) là một công ty Deutsche Post cung cấp vận chuyển bưu kiện quốc tế và thực hiện hợp đồng tổ chức vận trù. Công ty được thành lập năm 1969 bởi Adrian Dalsey, Larry Hillblom, và Robert Lynn; và chữ cái đầu D, H \u0026 L của các sáng lập viên được dùng để đặt tên cho công ty.

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VẬN ĐƠN DHL

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ dhl ย่อ มา จาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.