Skip to content
Home » [Update] CSR Program อุปกรณ์ไอทีเลิกใช้ ลดหย่อน 2 เท่า | เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ได้เท่าไร – Rosalizahotel

[Update] CSR Program อุปกรณ์ไอทีเลิกใช้ ลดหย่อน 2 เท่า | เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ได้เท่าไร – Rosalizahotel

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ได้เท่าไร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

OKLearn more


เจาะทุกเรื่อง ภาษี คืออะไร ?! ทำไมถึงสำคัญ !! | Money Matters EP.87


EP. นี้ว่าด้วยเรื่องภาษี ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ?! และความหมายที่แท้จริงของภาษีคืออะไร ?!
และข้อมูลทั้งหมดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่คุณควรรู้และน่าสนใจ อยู่ใน EP.นี้ทั้งหมดครับ !!
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม สามารถเข้าไป
กดติดตามได้ที่ YouTube : https://www.youtube.com/paulpattarapon
ช่องทางการติดตาม
Facebook : https://www.facebook.com/paulpattaraponofficial
Instagram : https://www.instagram.com/paulpattarapon
Website : https://www.paulpattarapon.com
สนใจติดต่อโฆษณา และทำวีดีโอ YouTube
โทร : 0926648245
Email : [email protected]
Powered by CastingAsia
MoneyMatters PaulPattarapon พอลภัทรพล ภาษี tax

See also  [NEW] Khoá Học Forex Thực Chiến - Học kiếm tiền từ Forex Online cầm tay chỉ việc | forex online - Rosalizahotel

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เจาะทุกเรื่อง ภาษี คืออะไร ?! ทำไมถึงสำคัญ !!  | Money Matters EP.87

ทำความเข้าใจภาษีเงินบริจาค – อ.จอม


ทำความเข้าใจภาษีเงินบริจาค
====================================
ติดตาม Content ต่างๆเกี่ยวกับบัญชีและภาษีได้ที่
Facebook : จอมโว ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม
https://www.facebook.com/TaxEasyJomwo/​
===================================
สอบถามพูดคุยภาษานักบัญชี
LINE OpenChat ▶ https://bit.ly/3h2UdG4​
===================================
จอมโว​ ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม​ อาจารย์จอม

ทำความเข้าใจภาษีเงินบริจาค - อ.จอม

บริจาคอย่างไรได้ลดหย่อนภาษี2เท่า#e-donation#บริจาคอิเล็กทรอนิกส์#ลดหย่อนภาษี 2 เท่า


บริจาคอย่างไรได้ลดหย่อนภาษี2เท่าedonationบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

บริจาคอย่างไรได้ลดหย่อนภาษี2เท่า#e-donation#บริจาคอิเล็กทรอนิกส์#ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

บริจาคเงินหรือสิ่งของให้วัดได้สิทธิลดหย่อนทางภาษีหรือไม่


รายการอาจารย์มานพพบปัญหา 763 Yellowการบัญชี www.yellowaccounting.com โดย อ.มานพ สีเหลือง และ อ.เจี๊ยบ โทร 0970091656 หรือไลน์ Yellow_Accounting

บริจาคเงินหรือสิ่งของให้วัดได้สิทธิลดหย่อนทางภาษีหรือไม่

รู้ยัง | 85 : เงินบริจาคแบบไหนได้ลดหย่อนภาษีมากที่สุด ผ่านระบบ E-Donation ทำอย่างไง


เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร
ถ้าอยากได้สิทธิ 2 เท่า ต้องบริจาคผ่านระบบ EDonation เท่านั้น!!
เงินบริจาคทั่วไปลดหย่อนได้ไม่เกิน 10%
เงินบริจาคทั่วไป ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาค
เงินได้สุทธิ = (เงินได้ ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนอื่น ๆ) เงินบริจาค
โดยปกติจะเป็นเงินที่บริจาคให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล หรือมูลนิธิต่าง ๆ (ทั้งนี้ ต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย การบริจาคเงินให้วัดที่ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศไม่สามารถลดหย่อนได้)
เงินบริจาคแบบไหนได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
เงินบริจาคพิเศษใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ เงินบริจาคพิเศษ ได้แก่
1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา
ต้องเป็นเงินบริจาคให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) สำหรับค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
จัดหาครูอาจารย์ หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
2. เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ
ต้องเป็นเงินบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ และรวมถึงดังต่อไปนี้
สถานพยาบาลของสถานศึกษาของรัฐ
สถานพยาบาลขององค์การมหาชน
สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ

See also  [NEW] WeFi (โปรแกรมต่อ Wi-Fi เล่นเน็ตไร้สาย) | ทีวี ไวไฟ - Rosalizahotel

3. เงินบริจาคพิเศษอื่น ๆ
เงินบริจาคสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย, กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
เงินบริจาคสนับสนุนการกีฬาให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่าง ๆ ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนได้ 2 เท่า
เงินบริจาคให้แก่สถานศึกษาของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาจัดตั้งขึ้น
เงินบริจาคให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เงินบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินบริจาคให้โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคสนับสนุนการศึกษา เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า จะต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (eDonation) เท่านั้น
บริจาคผ่านระบบ eDonation อย่างไร
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eDonation เป็นระบบที่พัฒนาโดยกรมสรรพากร ใช้รองรับข้อมูลการบริจาค เพื่อให้ผู้บริจาคไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเมื่อจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
แจ้งความประสงค์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 ช่องทาง คือ
กรณีบริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาค ให้แจ้งหน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคบน eDonation ได้ทันที เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป
กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์โดยการโอนเงินด้วย QR Code ให้สังเกตแผ่นป้าย QR Code ต้องมีคำว่า \”eDonation\” และชื่อบัญชีเงินฝาก \”หน่วยรับบริจาค\” เมื่อสแกน QR Code แล้ว จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคของเราให้กรมสรรพากร เพื่อขอหักลดหย่อนภาษี
ปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและเปิดให้บริการระบบ eDonation แล้วดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารธนชาต
ธนาคารมิซูโฮ
ธนาคารออมสิน
หน่วยงานที่บริจาคแล้วได้รับสิทธิ์
หากต้องการใชสิทธิ์ลดหย่อน 2 เท่า ให้บริจาคกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่
• สถานพยาบาลของรัฐ : http://www.rd.go.th/publish/27811.0.html
• สถานศึกษา : http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html
• กีฬา : http://www.rd.go.th/publish/46748.0.html
เงินบริจาค
ลดหย่อนภาษี
ภาษี
tax
EDonation
หน่วยงานที่บริจาค
บริจาคด้วยเงินสด
เงินบริจาคพิเศษ
ข้อมูลการบริจาค
เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ
เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา
เงินได้สุทธิ
เงินบริจาคทั่วไป
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
ค่าลดหย่อนอื่นๆ

See also  เทคนิคการอธิบายการสอนโดย พิมพ์ วาด ขีด เขียน ไฮไลท์ลงในไฟล์ PDF | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ โหลดพีดีเอฟ

รู้ยัง | 85 : เงินบริจาคแบบไหนได้ลดหย่อนภาษีมากที่สุด ผ่านระบบ E-Donation ทำอย่างไง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ได้เท่าไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.