Skip to content
Home » [Update] Apple SWOT 2021 | SWOT Analysis of Apple | วิเคราะห์ swot บริษัท apple – Rosalizahotel

[Update] Apple SWOT 2021 | SWOT Analysis of Apple | วิเคราะห์ swot บริษัท apple – Rosalizahotel

วิเคราะห์ swot บริษัท apple: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Last updated: Feb 07, 2021

 Company: Apple Inc.
CEO: Tim Cook
Year founded: 1976
 Headquarter: Cupertino, California, USA
Employees (FY2020): 147,000
Type: Public
Ticker Symbol:  AAPL
Market Cap (Oct, 2020): $1.86 Trillion
Annual Revenue (FY2020): $ 274.51 Billion 
Profit | Net income (FY2020): $ 57.41 Billion

Products & Services:    Computers | Software | Phones | Watches | Tablets | Cloud Technology | Accessories | Music Platform |
Competitors:
Microsoft | Lenovo | Google | Samsung | Toshiba | Dell | Sony | HP | Acer |Netflix | Disney | Amazon | Chase | CitiBank | Youtube
  

Did you know?
In 2013, one of the original Apple computers was sold for more than $671,400 at German auction.

An Overview of Apple

Apple, Inc. is one of the most successful companies in the world. The company has been providing robust technology products and exceptional software services. Apple is headquartered in Cupertino, California and was founded by Steve Jobs.

Apple launched its first product ‘Apple 1 computer’ in 1976. Since then, Apple has grown exponentially in terms of products and services. 

Today, one of the most successful products of Apple is the ‘iPhone’. In the fiscal year 2020, iPhone sales of $137 Billion represent half (50%) of apple’s overall revenue of $274 Billion.

Tim Cook is the current CEO of the company.

SWOT analysis of Apple

Here’s a detailed analysis of Apple’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats.

Apple’s Strengths

1. Most valuable brand 

Apple is ranked # 1 for the 8th consecutive year by Interbrand – with a brand value of $322 billion.

2. Globally Iconic

Apple is one of the most reliable company when it comes to personalized advanced computers and smart technology devices. It has millions of loyal customers with steady increment.

3. Top Technology

Apple was the first to introduce some of the most innovative products that have changed the world (iPhones, iPads). Apple is still determined to build and craft better, more proficient technology devices.

4. Brand Of Choice 

It isn’t big news that Apple is a demanded brand in corporate offices. Apple has a specific business page that offers top quality technology solutions for every corporation’s needs.

5. Proficient Research

Apple puts dedication into its product designs. Careful study is initiated and further research is performed to help understand customer needs and requirements.

6. Sustainability made Possible through Liam

Liam is an iPhone recycling robot that breaks down and dissects an iPhone. It strips them all the way down to a single bolt. Most parts of an iPhone can be reused.

Liam is designed to yield as many reusable parts as possible. These reusable parts are then categorized and safely stored so they can be used for new manufacturing.

7. Expansion in services 

Apple has been expanding its services portfolio for many years. For example, about 19% of Apple’s annual revenue ($53 B out of $274 B in FY 20) came from its services, which is the second biggest contributor to its revenue after the iPhone (50% of its revenue).

Apple’s services include digital content stores, streaming services, iCloud, AppleCare etc. In addition, Apple has introduced many new services in 2019, such as Apple TV+ (launched in Nov 2019), Apple news+ and Apple Card (credit card services), Apple Arcade (game subscription). 

 

Image Source: Statista

Apple’s Weaknesses

1. High Priced Products

Apple’s products can be considered a luxury due to their premium prices. The products are priced for middle and high-income consumers. Low-Income consumers can’t simply afford Apple products.

Due to their premium pricing, only middle or high-class individuals can afford their products.

2. Limited advertisement & promotions

Apple has solidified their grounds by establishing loyal customers, even with limited advertising resources. Apple marketing relies heavily on its iconic and flagship retail stores.

See also  [Update] ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) | ลงทุนระยะสั้น 3 เดือน - Rosalizahotel

Because of their success, Apple does not feel the need to have excessive spending towards advertisement in comparison to other big brands such as P&G, Coca Cola and Samsung technology.  

3. Entering into area of non-competency

Apple is rapidly expanding into new services such as video content streaming, game streaming, credit card – competing with the dominant players such as Netflix, Disney, Citi, Chase, Paypal, etc. 

They might be entering into areas in which they lack competencies; remember the failure of Apple maps.

4. Incompatibility With Other Software

When a customer buys an apple product, they enter the Apple universe. Apple’s products do not support other software or technologies making them incompatible with other devices.

Customers have to exclusively purchase Apple apps or accessories to continue using their Apple products.

5. Allegations of Tracking

Tracking users undermines trust. Apple has been accused of using tracking apps in its phones, which revealed the precise location of users.

Even though the latest version of Apple’s phones gives users the right to decline the tracking, trust is difficult to regain once it is lost.  

6. Unfair business practices

Apple is under investigation for unfair business practices after receiving payments to make Google’s search engine as the default search engine for its Safari web browser. Collusion between the two giants makes it difficult for rivals to enter and expand into the search engine market.

Apple’s Opportunities

1. Consistent Customer Growth

Apple has been dominating the technology sector for years now. They provide top quality and cutting-edge technology that offers a breakthrough in customer experience.

Their customer retention rate of 92% is phenomenal. Apple can always rely on the power of the internet for future opportunities to gain new customers and form new alliances.

2. Qualified Professionals

Apple’s researchers, developers, and product specialists are a team of highly qualified professionals that have years of experience in branding consumer products. With the expansion of their team, Apple can continuously build new opportunities.

3. Expansive Distribution Network

Apple Inc. has the opportunity to expand its distribution network. Currently, the distribution network that Apple has is very limited and leaves room for minimal growth.

Apple can generate higher revenue and sales if it focused on creating an expansive distribution network. Furthermore, the company can benefit from diligent marketing and promotions.

4. Lack of Green Technology

Apple is yet to launch products that are created using green technology. The company has not yet implemented or participated in creating sustainable technology that is eco-friendly.

5. Smart Wearable Technology

Smart wearable technology will soon dominate the world. According to Forbes, smart wearable technology device sales will double by 2022. It will become a $27 billion+ market with 233 million unit sales.

Apple has the opportunity to continue to grow beyond just Apple watch and AirPods into other wearable categories. 

6. Utilize Artificial intelligence

To increase its profit margins and have a strong market position, Apple should utilize artificial intelligence. Recently, the company has extended its AI portfolio.

In the year 2017, Apple acquired Regaind, a French AI startup and DeskConnect, an AI tool. The former acquisition helps Apple to integrate intelligent search to the photos app on the iPhone, while the latter acquisition automates tasks by helping the consumers to arrange apps and features with a string of commands.

The company should focus on extending its AI portfolio to have a strong foothold in the future.

7. Expand Music Streaming Services

The youthful population and rapid economic growth in emerging economies offer immense opportunities for expansion. Apple is already planning to expand its music streaming services to 52 emerging markets in Africa and the Middle East.

8. Deliver Self-Driving Software Technology

The demand for autonomous is increasing rapidly. Apple has the expertise needed to deliver self-driving car technology rather than fully-functional autonomous or electric cars.

Apple has the opportunity to focus on delivering self-driving software technology instead of building an actual car like Tesla does.

See also  โค้ชนที สอนวิธีเปิดดู ภาพ, ข้อความ, ไฟล์pdf ที่เราเซฟไว้ใน Keep live ย่อย#77 1 9 2560 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เปิดไฟล์pdfไม่ได้

On a Bloomberg interview, Apple CEO Tim Cook says:

” We are focusing on autonomous systems. And clearly, one purpose of autonomous systems is self-driving cars. There are others. And we start to see it as a mother of all A.I. projects. It’s probably one of the most difficult A.I. projects actually to work on.”

9. Kia Motors to build Apple’s driverless car.

Apple has partnered with Kia Motors (parent company – Hyundai) to assemble driverless electric cars in Georgia. According to the Wall Street Journal, Kia will begin production by 2024 and produce about 100,000 vehicles in the first year.  

Apple’s Threats

1. Coronavirus Outbreak

Apple is highly dependent on China for its manufacturing and supply chain. In addition, about 14.5 % of its $274 billion in revenue came from China (a big market for Apple). The outbreak has significantly affected and may continue to disrupt  Apple’s sales in the fiscal year 2021. 

2. Supply Chain Disruption

The recent events have significantly affected and disrupted its operations. It reported flat revenue in Q2 of 2020 and declined to offer annual revenue estimates for FY2020 due to supply chain uncertainties.

3. Apple Bullied By Counterfeits

Apple has become vulnerable to third world countries illegally utilizing the brand image to sell counterfeit products. The illegal dealers sell Apple counterfeit products at the same value as an original Apple product.

Counterfeit products can make potential customers believe that it is a product made by Apple with low quality. big news can result in negative reviews and bad publicity for the company.

4. Increasing Competition

Although Apple as a brand has solidified itself, it still faces threats from competitors. With the advancement in technology, brands like Samsung, Google, and Dell are giving Apple tough competition.

As the competition is getting stronger, Apple either has to introduce new technologies or revise its pricing policy to stay ahead of its competition. 

5. Market Penetration

There has been a significant change in market penetration by other brands in the smartphone market. Companies like Samsung, HTC, and Lenovo are using Android software to create new smartphones.

Currently, Android has captured 72.23% of the market share, while Apple has only 24.55% of the market share globally.

6. China Tariffs

US government has imposed a higher tariff on imports from China, increasing the overall cost of the products. Consequently, it adversely affects the gross margin on the products and may make the product more expensive for customers.

7. Lawsuits

60 class-action lawsuits have been filed against Apple. Consumers were upset and baffled when Apple announced that it deliberately throttles CPU performance on iPhone models with older and degraded batteries.

The tech giant said that it did so to prevent unexpected shutdowns. Despite the clarification, consumers felt betrayed because they that Apple does not believe in transparency. This led to a number of people filing lawsuits against the company. 

The first class-action lawsuit was filed on December 21st, 2017 and alleged that Apple’s actions not only negatively affect the resale value of their products but also forces its users to upgrade to newer versions prematurely.

8. Backdoor Mechanism

Apple has been under constant pressure by government agencies to unlock the iPhone via a backdoor, which means unlocking the encryption of the iPhone and giving access to its data. 

In several instances, Apple has denied providing the backdoor mechanism because it can be exploited by the bad guys, which eventually exposes the security of millions of iPhone users.

9. Mark Zuckerberg criticized monopoly of iPhone’s app store

In a recent webcast, Mark Zuckerberg, Facebook’s CEO, criticized Apple for its monopoly on App Store and hefty charges.

Mark Zuckerberg states that:

iPhone App Store ” blocks innovation, blocks competition,” and “allows Apple to charge monopoly rents.”

Apple charges a 30% cut for in-app purchases through its app-store. The company is often criticized because a 30% cut is a significant commission for small businesses or app developers.

See also  5 แนวทางเก็บรูปจากมือถือ หลัง Google Photos เลิกฟรี! | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ดาวน์โหลดรูปฟรี

Apple SWOT | SWOT analysis of AppleSWOT Analysis of Apple

Final Thoughts

Through this Apple SWOT Analysis report, one can learn the exclusive details of Apple. This SWOT report is ideal for case studies. This report closely examines Apple’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats.

Tell us what you think? Did you find this article interesting?                                                   
Share your thoughts and experiences in the comments section below.


SWOT ANALYSIS คืออะไร? – วิธีวิเคราะห์ SWOT ที่ถูกต้อง (แบบมืออาชีพ)


‘รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ทำ SWOT ร้อยครั้ง’ คนที่เรียนบริหารธุรกิจหรือเคยทำงานมาซักพักแล้วคงรู้ดีว่า SWOT (อ่านว่า ‘สวอต’) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
นั่นก็เพราะว่า SWOT เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการสื่อสารในองค์กร และก็มีประโยชน์มากในการใช้งาน
SWOT คืออะไร [SWOT Analysis]SWOT ย่อมาจาก Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดจากจุดแข็งและโอกาสที่มี และเพื่อลดโอกาสล้มเหลวผ่านการศึกษาจุดอ่อนและสิ่งกีดขวางที่อาจไม่คาดคิดมาก่อน
Strength (จุดแข็ง – ปัจจัยภายใน)
Strength หรือ ตัว S ของ SWOT คือปัจจัยภายในที่เป็น ‘จุดแข็ง’ ขององค์กรที่ทำให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ทำให้มีความแตกต่าง หรือ ลอกเลียนแบบได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเพราะลงทุนมานานแล้ว มีแบรนด์ที่คนรู้จักมากกว่า เป็นต้น
Weakness (จุดอ่อน – ปัจจัยภายใน)
Weakness หรือ ตัว W ของ SWOT คือปัจจัยภายในที่เป็น ‘จุดอ่อน’ ขององค์กรที่ทำให้มีความได้เปรียบน้อยกว่าคู่แข่ง เป็นปัจจัยด้านลบที่มาจากจุดบกพร่องในองค์กรและควรได้รับการแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น องค์กรมีช่องทางการขายน้อยกว่า สินค้ามีคนรู้จักน้อยกว่า หรือความหลากหลายของสินค้าของมีน้อยกว่าเทียบกับคู่แข่ง
Opportunity (โอกาส – ปัจจัยภายนอก)
Opportunity หรือ ตัว O ของ SWOT คือปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่เป็น ‘โอกาส’ ทำให้เกิดผลดี ที่องค์กรสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาหรือทำให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น คู่แข่งตอนนี้มีข่าวไม่ดีอยู่ รัฐบาลมีโครงการสนับสนุน หรือช่วงนี้ตลาดกำลังขึ้น สินค้าอาจจะขายดี
Threat (อุปสรรค – ปัจจัยภายนอก)
Threat หรือ ตัว T ของ SWOT คือปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เป็น ‘อุปสรรค’ ทำให้เกิดผลลบ ที่องค์กรต้องก้าวผ่านและปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ยกตัวอย่างเช่น คู่แข่งเปิดตัวสินค้าใหม่มาแย่งตลาด หรือ แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแทนสินค้าเก่าที่ขายดีขององค์กร

ดูบทความได้ที่: https://thaiwinner.com/swot/
ติดตามบล็อกของผมได้ที่: https://thaiwinner.com/
หนังสือบริหารธุรกิจของผม: https://thaiwinner.com/businesshandbook/
ติดตามช่องยูทูปของเราได้ทีนี่: https://ww.youtube.com/channel/UCW2EwoTtQDFq9oBdQ8KsKg?sub_confirmation=1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

SWOT ANALYSIS คืออะไร? - วิธีวิเคราะห์ SWOT ที่ถูกต้อง (แบบมืออาชีพ)

ภาวะและจุดอ่อนของผู้นำ 5 ต.ค. 64 EP.134 ว.วชิรเมธี Clubhouse


\” บันทึกภาพและเสียงหน้าจอการแสดงธรรมผ่านแอพพลิเคชั่น Clubhouse โดยท่าน ว.วชิรเมธี ภาคเช้าทุกวัน จันทร์ศุกร์ เวลา 7.0008.00 น. \”
{ ((( Clubhouseวนาราม ))) }
ธรรมะยามเช้าเรื่อง “ ภาวะและจุดอ่อนของผู้นำ ” EP.134 หลักคิดเพื่อชีวิตคนทำงาน เช้าวันที่ 5 ต.ค. 2564
โดยท่าน ว.วชิรเมธี ( พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี )
ช่องยูทูปนี้จัดทำโดยฆราวาส ผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด จัดทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และไม่มีธุรกิจผลประโยชน์ใดๆเกี่ยวข้อง โดยได้ขออนุญาตจากทาง พระอาจารย์มหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาวะและจุดอ่อนของผู้นำ 5 ต.ค. 64 EP.134 ว.วชิรเมธี Clubhouse

ตอนที่ 1 SWOT Analysis คืออะไร? (ต้องการคำแนะนำ โทร 064-2639916)


ผู้ที่เคยเรียนด้านบริหารธุรกิจทุกคนต้องเรียน SWOT ANALYSIS แต่จะมีกี่คนที่เอามาใช้วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเฉียบคมทรงพลัง และจากประสบการณ์ของผมยังมีผู้บริหารธุรกิจจำนวนมากยังไม่รู้จัก SWOT ดังนั้นคลิปนี้เป็นตอนที่ 1 จะอธิบายพอสังเขปให้เข้าใจว่า SWOT ANALYSIS คืออะไร? ปูพื้นฐานสู่บทต่อๆไป จนถึงการสร้างกลยุทธ์ที่ทรงพลังด้วย POWER SWOT MATRIX
ภูดิศ อาสนมณี
Certified OKR Professional
Power Wits Co.,Ltd.
ต้องการจัดฝึกอบรม โทร 0642639916 / 0632639419
ดูหลักสูตรอบรม https://www.powerwitsonline.com
ดูคอร์สวิดีโอออนไลน์. https://powerwits.teachable.com

ตอนที่ 1 SWOT Analysis คืออะไร? (ต้องการคำแนะนำ โทร 064-2639916)

Module 3 – Apple SWOT Analysis


Module 3 Critical Thinking Option 1
Submitted by: Brandon Menchaca
SMB 3001 Intro to Small Business/Entrepreneurship
Colorado State University Global Campus
Dr. Nicole Combs

Module 3 - Apple SWOT Analysis

Apple SWOT analysis 2020


This Apple SWOT analysis reveals how one of the most successful world’s companies used its competitive advantages to become the dominant player in the tech industry.
It identifies all the key strengths, weaknesses, opportunities and threats that affect the company the most.
Apple Inc. has become the most valuable company in the world worth over US$1 trillion in 2018. It is a milestone only few companies have ever achieved. The company’s success is revealed in this SWOT’s 5 most important strengths.
Apple should continue to focus on developing its unique software and hardware ecosystem, which is the main company’s differentiator and the main competitive advantage over the rivals. In addition, Apple should improve and strengthen its R\u0026D capabilities and introduce more innovative products to the market.
As for the weaknesses, the decline in China should be addressed as soon as possible. China’s market isn’t the most lucrative in terms of profit, but it is the largest and the market share in Chinese smartphone market is vitally important for the future success.
Improved smartphone and wearable technologies have given rise to many opportunities for Apple. The company is well aware of the opportunities that augmented and virtual reality markets have to offer. This is currently the most important and profitable opportunity Apple should pursue.
Few threats are posing real danger for the company. Smartphone commoditization will put pressure on margins, but there are some ways Apple could differentiate its phones from rivals’ offerings and keep the current margins.
Over the next few years, Apple will continue to grow successfully.
These are the key Apple SWOT strengths, weaknesses, opportunities and threats. If you’d like to access many more of them, please visit our website https://strategicmanagementinsight.com/swotanalyses/appleswotanalysis.html and purchase the Apple SWOT analysis from there.

Apple SWOT analysis 2020

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ วิเคราะห์ swot บริษัท apple

Leave a Reply

Your email address will not be published.