Skip to content
Home » [Update] 10 อันดับประเทศที่เหมาะต่อการเลี้ยงลูกมากที่สุดแห่งปี 2020 | 10 อันดับ คนรวย ที่สุด ใน โลก – Rosalizahotel

[Update] 10 อันดับประเทศที่เหมาะต่อการเลี้ยงลูกมากที่สุดแห่งปี 2020 | 10 อันดับ คนรวย ที่สุด ใน โลก – Rosalizahotel

10 อันดับ คนรวย ที่สุด ใน โลก: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

  • รายงาน “2020 Best Countries Report and Ranking” จัดอันดับความ “ที่สุดในโลก” ในประเด็นต่างๆ จำนวน 24 ประเภท (1 อันดับภาพรวม 23 หมวดย่อย)
  • คุณภาพการศึกษา, ประเทศที่เหมาะแก่การเลี้ยงดูบุตรหลานมากที่สุดในโลก, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก และ ความเท่าเทียมทางเพศ คือ 4 หมวดหลักๆ ที่อยากหยิบมาพูดคุยกัน
  • แม้จะมีหัวข้อ ‘ประเทศที่เหมาะแก่การเลี้ยงดูลูกมากที่สุดในโลก’ แต่บทวิเคราะห์เองก็ชี้ว่าในการเลี้ยงดูให้เด็กคนหนึ่งเติบโต ไม่อาจดูแค่การให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงประเด็นเดียวได้อีกต่อไป
  • ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในที่ทางโลก มาดูกัน

ประเทศไหนเหมาะสมที่จะเลี้ยงลูกมากที่สุด?

พ่อแม่หลายคนอาจหยิบลิสต์ชื่อประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วมาขึงดูว่ามีประเทศอะไรบ้าง แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคงมีสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร สองประเทศโลกที่หนึ่งที่ผู้ปกครองทั่วโลกมองว่าคงจะดีต่อการเลี้ยงลูกโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษา

หากดูเพียงมิติประเด็นการศึกษาความเห็นที่ว่าก็ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง รายงานล่าสุด ‘2020 Best Countries Report and Ranking’ จัดทำขึ้นระหว่าง BAV Group และ The Wharton School of the University of Pennsylvania เป็นการจัดอันดับผ่าน ‘มุมมอง’ หรือ ‘การรับรู้ของประชาชน’ ทั่วโลก ใช้การทำแบบสำรวจกับประชากรทั้งหมด 20,000 คนใน 73 ประเทศทั่วโลก (ทวีปอเมริกา เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) โดยกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาใช้ให้ความเห็น

จากทั้งหมด 24 หมวด (1 อันดับภาพรวม 23 หมวดย่อย) เฉพาะในหมวดการศึกษานั้น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรคือสองประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด รองลงมาได้แก่ แคนาดา เยอรมนี และฝรั่งเศส

อย่างไรก็ดี องค์ประกอบในการวิเคราะห์ว่าประเทศไหนเหมาะสมต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานจะดูแค่มิติการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย คุณภาพการใช้ชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือความเท่าเทียมทางเพศอีกด้วย

ซึ่งหากดูปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด แม้สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศที่การศึกษาดีติดอันดับโลก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นประเทศที่เหมาะจะดูแลและเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างเต็มพร้อมเสมอไป

จากการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกหลากหลายหมวด เราขอหยิบ 4 หมวดหลักที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน คือ ประเทศที่จัดการศึกษาดีที่สุดในโลก, ประเทศที่เหมาะแกการเลี้ยงดูบุตรหลานมากที่สุดในโลก, เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมมากที่สุดในโลก และ ความเท่าเทียมทางเพศดีที่สุดในโลกมาไล่เรียงดู

แง้มนิดๆ ว่าประเทศไทยติดทุกโผใน 4 อันดับนี้ แต่จะอยู่ในอันดับใดนั้น มาดูกัน

ประเทศที่จัดการศึกษาดีที่สุดในโลก 2020

รายงานประเทศที่จัดการศึกษาดีที่สุดในโลก 2020 พิจารณาจากเกณฑ์วัด 3 ตัวหลักคือ โรงเรียนหรือสถานศึกษาของรัฐมีคุณภาพไหม, ผู้คนเลือกจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน และ ประเทศนั้นๆ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพหรือเปล่า

โดย ประเทศที่จัดการศึกษาดีที่สุดในโลก 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์ และ เดนมาร์ก

See also  [NEW] ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ส่ง ของ ems กี่ วัน ถึง - blog271.com | ส่ง ems กี่ วัน ได้ - Rosalizahotel

จากทั้งหมด 73 ประเทศที่ติดชาร์ตนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 48 เป็นรองเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย (อันดับ 39) จีน (อันดับ24) เกาหลีใต้ (อันดับ 22) สิงคโปร์ (อันดับ 19) แต่อันดับดีกว่าประเทศเวียดนามที่อยู่ในอันดับ 64

ข้อสังเกตประการหนึ่งโดยทีม The Potential เอง พบว่าประเทศฟินแลนด์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนั้นอยู่ในอันดับที่ 15 ของรายงานฉบับนี้ อาจเป็นเพราะตัวชี้วัดของรายงานฉบับนี้สอบถามผู้คนในแง่ ‘มุมมอง’ หรือ ‘การรับรู้ของผู้คน’ ที่มีต่อประเด็นต่างๆ ไม่ได้หมายถึง ‘คุณภาพ’ เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงปัจจัยอีก 2 ตัวคือ ผู้คนเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหนเข้าร่วมด้วย จึงอาจเป็นไปได้ว่าในมุมมองของคนทั่วไป ประเทศที่ติดโผ 10 อันดับแรกนั้น ผู้คนมองว่าประเทศเหล่านี้จัดการศึกษาดีมากที่สุด

ประเทศที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูก 2020

ส่วนการจัดอันดับในหัวข้อ ประเทศที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูก 2020 พิจารณาจาก 8 ปัจจัยหลักคือ การคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน, คุณค่าของผู้คนที่มีต่อความเป็นครอบครัว, สิ่งแวดล้อมหรือสภาพสังคมที่เอื้อต่อความหลากหลายทางเพศ, มุมมองเรื่องความสุข, ความเท่าเทียมเรื่องรายได้, ความปลอดภัย, มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ, มีระบบสาธารณสุขที่เอื้ออำนวย

10 ประเทศที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูก เรียงตามลำดับดังนี้ เดนมาร์ก, สวีเดน, นอร์เวย์, แคนาดา, เนเธอร์แลนด์, ฟินแลนด์, สวิสเซอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย

จากอันดับทั้งหมด 73 ประเทศ หัวข้อนี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29 อันดับดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย (อันดับ 39) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 40) จีน (อันดับ 41) อินโดนีเซีย (อันดับ 48) เวียดนาม (อันดับ 63) เมียนมาร์ (อับดับ 70)

“กลุ่มประเทศเหล่านี้มีสิทธิลาคลอดของพ่อหรือแม่ได้ ทั้งยังเสนอให้มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมการเข้าโรงเรียนฟรี อีกทั้งยังมีภาพรวมของระบบการศึกษาของรัฐที่ดีอีกด้วย” เดียร์ดรา แมคฟิลิป (Deidre McPhillips) บรรณาธิการอาวุโสฝ่ายข้อมูลจากสำนักข่าว U.S. News & World Report กล่าว

ประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลก 2020

เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เข้าขั้นวิกฤติคืออีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ ดังนั้น ประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็น green living จึงน่าจะถูกหยิบมาคิดคำนึงด้วย โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน 3 ปัจจัยหลักคือ ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม, ใส่ใจสุขภาพประชาชน, ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม

10 อันดับแรก ได้แก่ สวีเดน, สวิซเซอร์แลนด์, ฟินแลนด์, ญี่ปุ่น, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, เยอรมนี และ แคนาดา

ขณะที่หมวดนี้ประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 42 เป็นรองเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย (อันดับ 33) จีน (19) สิงคโปร์ (อันดับ 14) แต่มีอันดับที่ดีกว่า อินโดนีเซีย (อันดับ 47) และเวียดนาม (อันดับ 48)

ประเทศที่เป็นมิตรต่อความเท่าเทียมทางเพศ

สำหรับประเทศที่ถูกมองว่าเป็นมิตรต่อการใช้ชีวิตของผู้หญิงและความเท่าเทียมทางเพศ พิจารณาจาก 5 ปัจจัยคือ การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, ค่าแรงที่เท่าเทียมระหว่างเพศ, ความก้าวหน้า และความปลอดภัย

See also  [Update] ภาษีที่ดินใหม่ หายงงสักที มาดูกันว่า ใครได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ? (วิเคราะห์) | ภาษี ที่ดิน และสิ่ง ปลูก สร้าง ปี 2564 - Rosalizahotel

10 ประเทศแรก คือ เดนมาร์ก สวีเดน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ แคนาดา, ฟินแลนด์, สวิสเซอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย และ ออสเตรีย

จากทั้งหมด 73 ประเทศ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 49 อับดับดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง อินโดนีเซีย (อันดับ 53) เวียนนาม (อันดับที่ 69) แต่ยังแย่กว่า ฟิลิปปินส์ (อันดับ 44) มาเลเซีย (อันดับ 39) สิงคโปร์ (อันดับ 20)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าองค์ประกอบในการวิเคราะห์ว่าทั้งประเทศที่มีการศึกษาดีนั้นไม่อาจดูแค่คุณภาพการศึกษาอย่างเดียวได้อีกต่อไป แต่ ‘ความเป็นอยู่’ และ ‘คุณภาพชีวิต’ ย่อมเป็นตัวแปรที่มีผลต่อ ‘การเรียนรู้’ ของผู้คนด้วย มิติต่างๆ เช่น เรื่องความปลอดภัย คุณภาพการใช้ชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือความเท่าเทียมทางเพศ และสภาพสังคมอื่นๆ ย่อมส่งผลกระทบและเป็น soft power ต่อแนวคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมของเด็กๆ ในอนาคตข้างหน้าอย่างเลี่ยงไม่ได้


10 บ้านราคาแพงที่สุดของ Youtuber ชื่อดัง (หรูสุด ๆ)


อีกหนึ่งอาชีพที่ทำเงินให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่เราต้องนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็คือ YouTuber ซึ่งหลายคนประสบความสำเร็จ มีแฟนคลับรวมถึงยอดผู้ติดตามมากมาย แล้วเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าบ้านที่เราเห็นในวิดีโอที่พวกเขามาเผยแพร่เป็นของจริง หรือว่าเป็นฉากที่เซ็ตขึ้นมากันแน่ เพราะมันดูหรูหราเหนือจินตนาการสุด ๆ แต่ถ้าเป็น 10 YouTuber ชื่อดังเหล่านี้ บอกได้แค่ว่าของจริงทั้งนั้นค่ะ จะหรูหราอลังการขนาดไหนไปส่องด้วยกันเลยค่ะ

แต่ถ้าหากใครสนใจสั่งเสื้อ TopSib จากเราได้ที่ Facebook page เช่นเดียวกัน
Facebook: http://bit.ly/2oQjyIR
Subscribe: http://bit.ly/2oLULIE

For copyright matters please contact us at: [email protected]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

10 บ้านราคาแพงที่สุดของ Youtuber ชื่อดัง (หรูสุด ๆ)

10 ประเทศ “รวย” ที่สุดในโลก


GDP: Gross Domestic Product หรือที่เรียกกันเป็นทางการว่า “ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ” หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นจากประชาชนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าจ้าง เงินเดือน กำไรจากการขายสินค้า ดอกเบี้ย หรือค่าเช่า เป็นต้น เป็นตัวบ่งบอกฐานะของประเทศต่าง ๆ
ในบางประเทศแม้จะมี GDP สูงแต่ถ้ามีประชากรจำนวนมาก ก็อาจลดทอนความมั่งคั่งร่ำรวยของประเทศนั้น ๆ ลง ในทางเศรษฐศาสตร์ หากต้องการเปรียบเทียบฐานะของประเทศต่าง ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน ก็จะนำจำนวนประชากรมาหาร GDP ออกมาเป็นรายได้รายหัวต่อคนต่อปี
วันนี้ AbdulThaiTube จึงขอนำข้อมูล GDP ต่อประชากรของประเทศต่าง ๆ มานำเสนอ เพื่อจัดอันดับ 10 ประเทศรวยที่สุดในโลก กันครับ
เศรษฐกิจ รวยที่สุดในโลก 10 อันดับ GDP Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ การเงิน คูเวต แหล่งน้ำมันใต้ทะเลทราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ดูไบ นอร์เวย์ บรูไน ดารุสซาราม ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ ลักเซมเบิร์ก มาเก๊า กาตาร์
✪ กดติดตามช่อง\r
https://goo.gl/ogRJJL\r
\r
✪ ติดต่อโฆษณา หรือ Sponsor ช่อง ได้ทาง \r
https://www.facebook.com/abdulthaitube\r
\r
✪ จ้างอับดุลย์พากษ์เสียงได้นะครับ\r
https://www.facebook.com/abdulthaitube/posts/1769821226457306

See also  [Update] กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟั... | กองทุน อ เบอร์ ดี น pantip - Rosalizahotel

10 ประเทศ “รวย” ที่สุดในโลก

10 อันดับ เมืองที่รวยที่สุดในโลก (จัดโดยจีน!!)


10 อันดับ เมืองที่รวยที่สุดในโลก (จัดโดยจีน!!)

10 อันดับ ภรรยาของมหาเศรษฐีที่ฮอตที่สุดในโลก แต่ละนางเป๊ะมาก


ไม่ว่าคุณจะแต่งงานกับคนจนหรือมหาเศรษฐีก็ตาม การใช้ชีวิตคู่ของสามีภรรยาที่ดีจะต้องมีความรักความเข้าใจ และความซื่อสัตย์ต่อกัน
แต่ถ้าหากใครสนใจสั่งเสื้อ TopSib จากเราได้ที่ Facebook page เช่นเดียวกัน
Facebook: http://bit.ly/2oQjyIR
ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ อย่าลืมแสดงความคิดเห็น กด like และกดติดตามกันได้นะค่ะ
ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเรา TopSib Thailand

Subscribe: http://bit.ly/2oLULIE
For copyright matters please contact us at: [email protected]

10 อันดับ ภรรยาของมหาเศรษฐีที่ฮอตที่สุดในโลก แต่ละนางเป๊ะมาก

10 กษัตริย์ที่ “รวย” ที่สุดในโลก (ปี 2021) ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ~ LUPAS


สถาบันกษัตริย์นั้น เป็นสิ่งที่มีมาแล้วเนินนาน และยังคงดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และในวันนี้ครับ เราจะพาคุณมาพบกับ 10 กษัตริย์ที่ “รวย” ที่สุดในโลก (ปี 2021) ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ~ LUPAS
เรียงตามความมั่งคั่งสุทธิ อัพเดท ณ ปี 2021
ใช้ค่าเงิน $1 = 32.46 บาท
หากมีการใช้ราชาศัพท์ใดผิดพลาด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
กษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลก
รวยอันดับที่ 10 : กษัตริย์แห่งโมนาโก ความมั่งคั่งสุทธิ $1,000 ล้าน
รวยอันดับที่ 9 : กษัตริย์แห่งกาตาร์ ความมั่งคั่งสุทธิ $2,100 ล้าน
รวยอันดับที่ 8 : แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ความมั่งคั่งสุทธิ $4,000 ล้าน
รวยอันดับที่ 7 : เจ้าผู้ปกครองดูไบ ความมั่งคั่งสุทธิ $4,000 ล้าน
รวยอันดับที่ 6 : กษัตริย์แห่งโมร็อกโก ความมั่งคั่งสุทธิ $5,800 ล้าน
รวยอันดับที่ 5 : เจ้าชายแห่งลิกเตนสไตน์ ความมั่งคั่งสุทธิ $7,200 ล้าน
รวยอันดับที่ 4 : เจ้าผู้ปกครองอาบูดาบี ความมั่งคั่งสุทธิ $15,000 ล้าน
รวยอันดับที่ 3 : กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย ความมั่งคั่งสุทธิ $18,000 ล้าน
รวยอันดับที่ 2 : กษัตริย์แห่งบรูไน ความมั่งคั่งสุทธิ $28,000 ล้าน
รวยอันดับที่ 1 : กษัตริย์แห่งประเทศไทย ความมั่งคั่งสุทธิ $43,000 ล้าน

10 กษัตริย์ที่ “รวย” ที่สุดในโลก (ปี 2021) ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ~ LUPAS

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ 10 อันดับ คนรวย ที่สุด ใน โลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.