Skip to content
Home » [Update] สินเชื่อ ส่วนบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน ให้ยืม 1,500,000 บ | เกียรตินาคิน ดอกเบี้ย – Rosalizahotel

[Update] สินเชื่อ ส่วนบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน ให้ยืม 1,500,000 บ | เกียรตินาคิน ดอกเบี้ย – Rosalizahotel

เกียรตินาคิน ดอกเบี้ย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆ ที่นำมาฝากกัน ตรงนี้ เชื่อได้เลยว่าในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ว่าใครก็เกิดปัญหาเรื่อง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการลงทุนกันทั้งนั้น ซึ่งในส่วนของหลังสถานการณ์รอบที่ 2 ที่ผ่านมานั้น  ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า  ลูกจ้าประจำลูกจ้างชั่วคราว ต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า

ทั้งนี้ ในส่วน ของบางกิจการหรือว่าบางธุรกิจนั้น ได้รับผลกระทบ จนถึงขั้นหยุดชั่วคราวหรือปิดตัวลง ซึ่ง หลายคนต้องตกงาน หรือขาดรายได้ บางคนถึงขั้นไปหาทางเลือกจากนอกระบบ ซึ่งมีในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่สูง รวมไปถึงข้อตกลงที่ไม่เหมาะสมต่างๆ

แต่ทว่า ในช่วง เวลาที่ประเทศไทยกำลังจะกลับมาเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งนั้น ต้องบอกว่า ถ้าเราลองกำมือให้แน่นที่สุด ลองกำให้แน่นกว่านั้นอีก ก็จะแน่นแบบไม่มีที่สิ้นสุด ตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดว่า ในส่นของวงเงินสินเชื่อก้อนนั้นเป็น สินเชื่อของธนาคาร

ซึ่งในส่วนของช ธนาคารเกียรตินาคิน  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) นั้น เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่ออเนกประสงค์ หรือ Refinance สินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดจากผู้ให้สินเชื่ออื่น (Balance Transfer) โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

สินเชื่อส่วนบุคคล

1. ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง

2. สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

5. รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

6. ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

1. ผู้มีรายได้ประจำ

2. สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

3. มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

4. ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (1 ชุด)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)

3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*

4. สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

5. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

ลักษณะสำคัญ

1. จำนวนเงนิกู้ยืมทั้งหมด ให้วงเงินตั้งแต่20,000 ถึง 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5เท่าของรายได้ และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และหรือผู้ให้สินเชื่อผ่านผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

See also  ฝึกแต่งประโยค แปลไทยเป็นอังกฤษ Lesson 2 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปล คําอ่าน

2.  ระยะเวลาการกู้ยืม ตั้งแต่ 12 -60 เดือน

3. ประเภทของการผ่อนชำระ ผ่อนชำระทุกเดือน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ลูกค้าเก่า คือ ลูกค้าที่เคยมีประวัติเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร (Existing customer)ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขลูกค้าเก่าของธนาคาร

2. ลูกค้าใหม่ (New Customer) และลูกค้า Top Up (New Customer)

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย คำนวนแบบรายวัน เป็นแบบลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนี้ คงเหลือของลูกค้า ทั้งนี้ มีการคิดอัตราดอกเบี ้ยตามกลุ่มลูกค้าดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าเก่า (Existing customer) อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร ตั้งแต่ 9.99% ถึง25.00% ต่อปี1/

2.  กลุ่มลูกค้าใหม่ (New Customer) และกลุ่ม Top Up (New Customer) อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์รายได้ลูกค้า ตั้งแต่ 9.99% ถึง 25.00% ต่อปี 1/

3.  กลุ่มลูกค้า Balance Transfer อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์รายได้ลูกค้า ตั้งแต่ 9.99% ถึง 25.00% ต่อปี 1/

หมายเหตุ : 1/ อัตราดอกเบี้ยขี้นอยู่กับลูกค้าที่มีประวัติสถานภาพบัญชีและคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ,

หรือ https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/loan/personal-loan/kkp-personal-loan#


Nội Dung Bài Viết

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP cash ธนาคารเกียรตินาคิน ไม่ต้องใช้คนค้ำ อนุมัติไว วงเงินสูงสุด 500,000บาท


สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน
สนใจสมัครคลิก https://cl.accesstrade.in.th/004ntz000wnj
Email : [email protected]
Facebook fanpage : https://web.facebook.com/KengKengKKsan​
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line : https://lin.ee/kfBV5Zo
ผู้มีรายได้ประจำ
สัญชาติไทย อายุ 20 60 ปี
มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP cash ธนาคารเกียรตินาคิน ไม่ต้องใช้คนค้ำ อนุมัติไว วงเงินสูงสุด 500,000บาท

ฝากประจำ แบบไหน ดอกเบี้ยสูง ? l เปิดบัญชีฝากประจำ ก่อนฝากเงิน ต้องรู้สิ่งนี้!


Than Money Trick ขอเสนอเครื่องมือทางการเงิน ฝากประจำ ว่ามีกี่แบบ และตอนนี้ยังน่าลงทุนอยู่ไหม? ดอกเบี้ย ณ เวลานี้ ประเภทไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด !! และบอกข้อดีข้อเสีย ให้เลือกตัดสินใจ ก่อนไป เปิดบัญชี ฝากประจำดอกเบี้ยสูง2563
คนไหนอยาก เก็บเงิน และรอที่จะไป ฝากเงิน เปิดบัญชีเงินฝาก ต้องดูวีดีโอให้จบนะคะ✨
📌เข้าร่วมกลุ่ม \”เพื่อนออมเงินและลงทุน\” 👉🏻 https://www.facebook.com/groups/853842831690160/?ref=share
ติดตามกันได้ที่ 👉🏻 Facebook FanPage : https://www.facebook.com/thanmoneytrick/
ช่องของความสุขรวยบริหารเงินให้รวยเร็วthanmoneytrick

ฝากประจำ แบบไหน ดอกเบี้ยสูง ? l เปิดบัญชีฝากประจำ ก่อนฝากเงิน ต้องรู้สิ่งนี้!

KKP Start Saving เกียรตินาคินภัทร ดอกเบี้ย 2%ต่อปี สมัครรับฟรีเงินสด300บาท รับ 2 ต่อรัวๆ/tanoilanyai


See also  [Update] 3 Cách Active Win 10 Pro 2021 vĩnh viễn 100% tốt nhất | windows pro - Rosalizahotel

กดสมัครกู้เงิน(กดลิ้งสมัคร+โหลดแอพ+ลงทะเบียนรับวงเงิน+รออนุมัติ+กู้เงินเลย
https://credityou.co/shop/index/shareRegisterPage/249b1a6141b54667cbde5d4578d495479507a16bdb38898bb53ebef66d46d4cd?fbclid=IwAR1AVxiLxMP_1VoBZXe9_8zAWsjBChKEm2ZxuURm2fPu3QMpuk8xlVo1uxc
กดสมัครขอวงเงินผ่อนสินค้าแท้แบรนด์ดัง (กดลิ้งสมัคร+โหลดแอพ+ลงทะเบียนรับวงเงิน+รอรับสายเพื่อแจ้งวงเงิน+ผ่อนเลย)
https://www.thisshop.com/app/sign/cashreward_reg.html?invitation_code=AD24066\u0026activityNo=A404D11EB7B247CABCB25BB6A562A351\u0026fbclid=IwAR2VWT88395_tIc1Dmhw9_Y8PxFFiMnbN9D9aihbWYGtrH1FdmDcjDOEO8I

ผู้สนับสนุนช่อง
https://www.youtube.com/watch?v=QzttnBU8ZHo

สินเชื่อ กู้เงินด่วน แอปยืมเงิน เงินด่วนผ่านแอปออนไลน์ แอพยืมเงิน เงินด่วนผ่านแอพออนไลน์ เงินด่วน tanoilanyai ติดแบล็คลิสต์ ตกงาน วงเงิน ให้ยืม เงินกู้ โควิด19 โควิด KKP KKPStartSaving TrueMoney TrueMoneyWallet

KKP Start Saving เกียรตินาคินภัทร ดอกเบี้ย 2%ต่อปี สมัครรับฟรีเงินสด300บาท รับ 2 ต่อรัวๆ/tanoilanyai

วางแผน ลงทุน ให้เงินทำงาน สร้างกระแสเงินสดไหลเข้า l ออมอย่างไร วิธีไหน ให้มีปันผลใช้ เดือนละ5,000 บ.


Than Money Trick 🚩 ชวนเพื่อนๆมาวางแผนการออมเงิน และลงทุน ให้เงินทำงาน สร้าง Passiveincome ใครกำลัง เริ่มต้นลงทุน อยากหาวิธีลงทุน ที่สร้างกระแสเงินสดไหลเข้ากระเป๋าของเราได้เรื่อยๆ ให้เรามีเงิน จากการที่ส่งเงินไปทำงาน ปีละ 60,000บาท ไว้ใช้เดือนละ 5,000บาท เราต้องทำอย่างไร เครื่องมือการลงทุนแบบไหนจะพาเราไปถึงเป้าหมาย?
ลองฟังคลิปนี้ รับรองได้ไอเดียดีๆ ไปวางแผนต่อยอดการลงทุนเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ
ลงทุนต้องอาศัย \”เงิน\” และที่สำคัญคือ \”ความรู้\”
ลงทุนเมื่อพร้อม และ ศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
✅✅ใครอยากศึกษาเรื่อง เครื่องมือทางการเงิน การลงทุนที่น่าสนใจ ให้ดู Playlist นี้ค่ะ https://www.youtube.com/playlist?list=PLWTrWyzVNTjKP8WeydF53Rbmn31oHhcU
เพื่อนๆอาจะสนใจคลิปนี้
✅ วิธีลงทุน เริ่มต้นที่เงิน 1,000บาท https://www.youtube.com/watch?v=Pt8pRgWe054\u0026t=1s
✅อัปเดตดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ https://www.youtube.com/watch?v=ILDLicBNr6k\u0026t=4s
✅วิธีออมเงินเกษียณ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย https://www.youtube.com/watch?v=PNcfoFThFWo\u0026t=567s
✅วิธีแบ่งบัญชี ที่ดีต่อใจ https://www.youtube.com/watch?v=9SaQonYpR6s
✅เก็บเงินออมฉุกเฉิน https://www.youtube.com/watch?v=7gR_PrhRjNs\u0026t=31s
✅วิธีเก็บเงิน ฉบับ Than Money Trick https://www.youtube.com/watch?v=_U4AwZLO70o\u0026t=600s

📌เข้าร่วมกลุ่ม \”เพื่อนออมเงินและลงทุน\” 👉🏻 https://www.facebook.com/groups/853842831690160/?ref=share
ติดตามกันได้ที่ 👉🏻 Facebook FanPage : https://www.facebook.com/thanmoneytrick/

วางแผน ลงทุน ให้เงินทำงาน สร้างกระแสเงินสดไหลเข้า l ออมอย่างไร วิธีไหน ให้มีปันผลใช้ เดือนละ5,000 บ.

วิธีคิดดอกเบี้ย ง่ายๆ เข้าใจได้ทันที


วิธีคิดดอกเบี้ย ง่ายๆ เข้าใจได้ทันที

วิธีคิดดอกเบี้ย ง่ายๆ เข้าใจได้ทันที

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เกียรตินาคิน ดอกเบี้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published.