Skip to content
Home » [Update] | การ ยื่น ภาษี ทาง อินเตอร์เน็ต – Rosalizahotel

[Update] | การ ยื่น ภาษี ทาง อินเตอร์เน็ต – Rosalizahotel

การ ยื่น ภาษี ทาง อินเตอร์เน็ต: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ชื่อโครงงาน:

Project Title:

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต
Prepared Monthly Report of Value Added Tax.

ชื่อนักศึกษา:

Author:

นายวิริยะ เขื่อนคำป้อ 5804300490
Mr. Wiriya  Khunkampor 5804300490

อาจารย์ที่ปรึกษา:

Advisor:

อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat

ระดับการศึกษา:

Degree:

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

Bachelor of Accounting

ภาควิชา:

Major:

การบัญชี

Accounting

คณะ:

Faculty:

บริหารธุรกิจ

Business Administration

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:

Semester / Academic year:

3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วิริยะ เขื่อนคำป้อ. (2560). การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 

บทคัดย่อ

บริษัท เมอริทซอฟท์ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม เงินเดือน-บุคคล ทั้งให้คำปรึกษา วางระบบให้บริษัทที่ต้องการใช้โปรแกรมสำ เร็จรูป เพื่อจัดทำ บัญชีหรือบริหารองค์กร อีกทั้งยังมีบริการหลังการขาย ด้วยทีมงานคุณภาพสูง ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี และทางบริษัทจึงมีการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางไกล ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกของลูกค้า ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้นำข้อมูลและความรู้ที่ได้มาทำเป็น รายงานเรื่อง “การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการยื่นภาษีทางอินเตอร์ เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางให้ผู้อื่นได้เข้าใจโดยละเอียด และถูกต้อง

See also  สอนสร้างเพจเฟสบุค Facebook ครบทุกขั้นตอน | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เพจ เฟส บุ๊ค ดัง ๆ

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูป, อินเตอร์เน็ต, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Abstract

The trainee studied and operated the co-operative education at Merit Soft Co., Ltd. This company has been authorized as a distributor accounting application. The company committed to improving the quality of service by the customer care team, which provides important functionality and synchronize application with customer’s satisfaction.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Merit Soft Co., Ltd. The responsibility was online value-added tax filling.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

See also  [NEW] สรุปวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ : Subprime Crisis ครั้งหนึ่งทุนนิยมเกือบจะล่มสลายจากโลกไปแล้ว | วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ - Rosalizahotel

Keywords: Value Added Tax, Accounting Program, e-Filling.

อ่านโพสอื่นๆ:

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต
Prepared Monthly Report of Value Added Tax.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand


อัพเดทล่าสุด! เลื่อนยื่นภาษี 2564 พร้อมงดและลดเบี้ยปรับ ค่าปรับ จาก #สรรพากร (สิงหาคม 2564)


สรุปมาตรการภาษี ขยายเวลายื่นแบบ ลดเบี้ยปรับ ตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับล่าสุด สำหรับภาษีที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร โดยแยกออกเป็นประเด็นสำคัญ 5 ประเด็นดังนี้ครับ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปี เลื่อนให้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2563 และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2564 ที่ต้องยื่นแบบในช่วง 3 ส.ค. 22 ก.ย. 64 เลื่อนให้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2564
ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเดือนภาษีสิงหาคม พฤศจิกายน ให้เลื่อนยื่นตามเวลาดังนี้
เดือนสิงหาคม (30 กันยายน 2564) เดือนกันยายน (29 ตุลาคม 2564) เดือนตุลาคม (30 พฤศจิกายน 2564) เดือนพฤศจิกายน (30 ธันวาคม 2564)
โดยจะให้ในกรณีที่มีการ ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น
นอกจากนั้นยังมีการ ลดหรืองดเบี้ยปรับ และค่าปรับอาญา กรณีไม่สามารถยื่นภายในเวลาที่กำหนด หรือยื่นภายในกำหนดแต่เกิดความผิดพลาด เฉพาะสำหรับแบบที่ต้องยื่น ภายในเดือนกันยายน ธันวาคม 2564
หากยื่นแบบฯ ภายใน 3 เดือน นับจากพ้นกำหนด จะได้รับการงดหรือลดเบี้ยปรับตามแต่ละกรณี โดยจะงดเบี้ยปรับ ในกรณีชำระภาษีเต็มจำนวน และลดเบี้ยปรับในอัตราต่ำสุด 2% เมื่อชำระภาษีไม่ต่ำกว่า 25%
ส่วนค่าปรับอาญา กรณีไม่เกิน 2000 บาท ลดเหลือ 1 บาท และกรณีไม่เกิน 5000 บาท ลดเหลือ 2 บาทครับ
สารบัญ
00:00 Intro
00:43 ทำความเข้าใจเรื่องเลื่อนยื่นภาษี
01:50 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
02:42 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
04:39 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
05:10 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
06:31 งดและลดเบี้ยปรับ
08:39 สรุปประเด็น
ยื่นภาษี เลื่อนยื่นภาษี สรรพากร ภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อัพเดทล่าสุด! เลื่อนยื่นภาษี 2564 พร้อมงดและลดเบี้ยปรับ ค่าปรับ จาก #สรรพากร  (สิงหาคม 2564)

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต


ชุดความรู้การยื่นแบบผ่าน Internet

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต

วิธียื่นภาษีออนไลน์ ภงด.90/91 ด้วยตนเอง l Nana noon


การยื่นภาษีออนไลน์ ภงด.90/91 ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ www.rd.go.th และกรอกข้อมูลพร้อมเก็บหลักฐานประกอบ ไม่ยากลองทำตามดูกันได้เลยค่ะ
ติดต่องาน
📲 Line ID : noon.amornrat

วิธียื่นภาษีออนไลน์ ภงด.90/91 ด้วยตนเอง l Nana noon

ยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง (ภงด. 90/91)


สอนวิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด. 90/91
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง แบบ StepbyStep
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารทางภาษีต่างๆ
ไปจนถึงการลงทะเบียนเข้าระบบ การกรอกแบบ และการยื่นแบบ

เรียนรู้บทเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมที่
http://www.aacademy.net
A Free Lifelong Learning Academy

ยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง (ภงด. 90/91)

การเตรียม file เพื่อยื่น ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต


Link ยื่นแบบภาษี
https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=taxonline

การเตรียม file เพื่อยื่น ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การ ยื่น ภาษี ทาง อินเตอร์เน็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published.