Skip to content
Home » [Update] การสังหารหมู่ชาวยิว | สงครามยิว – Rosalizahotel

[Update] การสังหารหมู่ชาวยิว | สงครามยิว – Rosalizahotel

สงครามยิว: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Quick Facts

เมื่อฮิตเลอร์มีอำนาจเผด็จการโดยสมบูรณ์ในปี 1933 เขาและพรรคนาซีเริ่มกระบวนการ ‘กำจัด’ ชาวยิวทุกคนที่อาศัยในประเทศ การกำจัดชาวยิวเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากโหมกระพือกระแสความเกลียดชังชาวยิว จับกุมไปยังค่ายกักกันเพื่อทรมานและบังคับใช้แรงงาน แต่มาตรการที่รุนแรงที่สุดคือ การสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมระหว่างปี 1941–1945 ซึ่งมีชาวยิวต้องจบชีวิตลงประมาณ 6 ล้านคน

ในปี 1922 ระหว่างที่โยเซฟ เฮลล์ (Josef Hell) นักข่าวชาวเยอรมันกำลังพูดคุยกับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนาซี (Nazi Party) ของเยอรมนี เขาถามฮิตเลอร์ว่า

“คุณอยากทำอย่างไรกับพวกยิว ในวันที่คุณมีอำนาจตัดสินใจโดยสมบูรณ์ ?”
“What do you want to do to the Jews once you have full discretionary powers?”

จากท่าทีสุขุมและคิดก่อนพูด ฮิตเลอร์เปลี่ยนเป็นคนละคน เขาละสายตาจากโยเซฟ มองไปยังที่ว่าง และเริ่มพูดตอบอย่างฉะฉานดุดันว่า

“เมื่อผมมีอำนาจจริงๆ ภารกิจแรกและสำคัญอันดับหนึ่งของผม คือการกำจัดพวกยิว … จนกว่าเยอรมนีจะถูกชำระจนปราศจากพวกยิว”

“Once I really am in power, my first and foremost task will be the annihilation of the Jews … until all Germany has been completely cleansed of Jews.”

เมื่อฮิตเลอร์มีอำนาจเผด็จการโดยสมบูรณ์ในปี 1933 เขาและพรรคนาซีเริ่มกระบวนการ ‘กำจัด’ ชาวยิวทุกคนที่อาศัยในประเทศ การกำจัดชาวยิวเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากโหมกระพือกระแสความเกลียดชังชาวยิว จับกุมไปยังค่ายกักกันเพื่อทรมานและบังคับใช้แรงงาน แต่มาตรการที่รุนแรงที่สุดคือ การสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมระหว่างปี 1941–1945 ซึ่งมีชาวยิวต้องจบชีวิตลงประมาณ 6 ล้านคน

English From History เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านประวัติศาสตร์ วันนี้ ขอร่วมรำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีชื่อในวงการประวัติศาสตร์ว่า ฮอโลคอสต์ (Holocaust).

ปล. อักษรย่อไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
n. หมายถึง คำนาม
v. หมายถึง คำกริยา
adj. หมายถึง คำคุณศัพท์

Holocaust (n.) ฮอโลคอสต์, การสังหารหมู่ชาวยิว

ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวยุโรปใช้คำว่า ‘ฮอโลคอสต์’ เรียกเหตุการณ์กวาดล้างชาวยิวครั้งใหญ่ ซึ่งปรากฏหลายครั้งในประวัติศาสตร์ แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง คำว่าฮอโลคอสต์มักเจาะจงหมายถึงการสังหารหมู่ชาวยิว รวมถึงระบบและอุดมการณ์การสังหารหมู่และข่มเหงชาวยิว โดยมีรัฐบาลนาซีเยอรมนีคอยสนับสนุน ระหว่างปี 1941–1945

คำว่า ‘ฮอโลคอสต์’ มาจากภาษากรีกว่า ‘ฮอลอคัสทอส’ (holokaustos) หมายถึงเครื่องเผาบูชา เป็นการเผาร่างสัตว์เป็นเครื่องสังเวยแด่พระเป็นเจ้า (ฮอลอส (holos) แปลว่า ทั้งหมด คัสทอส (kaustos) แปลว่า เผาไหม้) ความหมายโดยนัยจึงหมายถึงเหตุการณ์ที่ชาวยิวถูก ‘กวาดล้าง’ ให้หายไปจากชุมชนหรือประเทศ.

ตัวอย่างประโยค

The Holocaust was perhaps the most grievous massacre in history.

ฮอโลคอสต์น่าจะเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่น่าสลดใจที่สุดในประวัติศาสตร์

Genocide (n.) พันธุฆาต, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

Genocide (พันธุฆาต, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) หมายถึง การเจตนาฆ่าคนจำนวนมาก โดยดูจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม แนวคิดการเมือง ฯลฯ และหมายจะทำลายล้างคนกลุ่มนั้น

เดือนพฤศจิกายน 1944 ราฟาเอล เล็มคิน (Raphael Lemkin) นักกฎหมายชาวยิวเชื้อสายโปแลนด์ บัญญัติคำว่า Genocide (เจโนไซด์) โดยการประสมคำกรีกว่า ‘genos’ (เกนอส) แปลว่า ชาติพันธุ์, เผ่า, กลุ่ม และคำละตินว่า ‘cide’ (ซิเด) แปลว่า การฆ่า เพื่ออธิบายนโยบายของรัฐบาลนาซี ในการกวาดล้างประชากรยิวในยุโรป

ตัวอย่างประโยค

Raphael Lemkin said in the 1949 interview that “I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, then after the Armenians, Hitler took action.”

ราฟาเอล เล็มคิน ให้สัมภาษณ์ในปี 1949 ว่า “ผมเริ่มสนใจเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้ง มันเกิดขึ้นกับชาวอาร์เมเนีย พอหลังจากชาวอาร์เมเนีย ฮิตเลอร์เป็นฝ่ายดำเนินการ”

Concentration camp (n.) ค่ายกักกัน

Concentration camp (ค่ายกักกัน) หมายถึงสิ่งก่อสร้างสำหรับ ‘รวมรวบ’ (concentrate) และกักขัง แนวคิดเรื่องค่ายกักกันเป็นที่นิยมช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อชาวยุโรปรวบรวมพลเมืองมาอยู่ในค่ายช่วงสงคราม เพื่อตัดโอกาสที่ศัตรูจะใช้พลเมืองเป็นเครื่องมือทำสงครามกองโจร หรือปกป้องประชากรจากการสู้รบ

สมัยนาซีเยอรมนี (1933–1945) รัฐบาลสร้างค่ายกักกันเพื่อคุมขังผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับอุดมการณ์รัฐบาล และผู้ที่รัฐบาลเห็นว่ามีลักษณะ ‘ไม่พึงประสงค์’ หรือ ‘ผิดปกติ’ ต่อสังคมเยอรมัน เช่น ชาวยิว ชนกลุ่มน้อย คนพิการ นักโทษการเมือง และคนรักร่วมเพศ

ค่ายกักกันต่างจากเรือนจำ (prison) ตรงที่ค่ายกักกันมีสภาพความเป็นอยู่เลวร้าย และผู้ดูแลค่ายสามารถข่มเหง ทรมาน และฆ่าผู้ต้องขังได้ตามอำเภอใจ ไม่คำนึงถึงหลักจริยธรรม หรือหลักสากลในการจำกุมหรือควบคุมนักโทษ

ตัวอย่างประโยค

Nazi government built at least 23 major concentration camps, both in Germany and German-occupied Europe.

รัฐบาลนาซีสร้างค่ายกักกันแห่งสำคัญอย่างน้อย 23 แห่ง ทั้งในเยอรมนี และประเทศยุโรปที่เยอรมนีครอบครอง

Anti-Semitism (n.) ลัทธิต่อต้านยิว, แนวคิดรังเกียจยิว
Anti-Semitic (adj.) ต่อต้านยิว, รังเกียจยิว

See also  [NEW] Laptop Cũ Dell Latitude 7390 - Intel Core i5 | latitude 7390 - Rosalizahotel

Anti-Semitism (ลัทธิต่อต้านยิว, แนวคิดรังเกียจยิว) คือความรังเกียจ การเลือกปฏิบัติ หรือการเป็นศัตรูต่อชาวยิว หรือผู้นับถือศาสนายิว ซึ่งปรากฏในยุโรปตั้งแต่สมัยโบราณ

อันที่จริง แนวคิดรังเกียจยิวไม่ใช่เรื่องใหม่ในเยอรมนีสมัยฮิตเลอร์ แต่ฮิตเลอร์ต่อต้านยิวอย่างสุดโต่ง เขาเชื่อว่าชาวยิวคือศัตรูตัวฉกาจต่อความยิ่งใหญ่ของชาติเยอรมนี โดยนำพาพรรคนาซีและประชาชนให้รังเกียจและต่อต้านชาวยิวถึงที่สุด จนกว่าชาวยิวคนสุดท้ายจะหายไปจากแผ่นดินเยอรมนี

ตัวอย่างประโยค

Anti-Semitism in WWII-Germany was so strong that the killing of Jews was righteous.

แนวคิดรังเกียจยิวในเยอรมนีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรุนแรงมาก จนการฆ่าคนยิวเป็นเรื่องที่ชอบธรรม

Forced labor (n.) การบังคับใช้แรงงาน, แรงงานที่ถูกบังคับ

รัฐบาลนาซีใช้ Forced labor (การบังคับใช้แรงงาน, แรงงานที่ถูกบังคับ) คือวิธีทรมานนักโทษที่ได้รับความนิยม นักโทษนาซีที่ไม่ถูกฆ่า จะถูกบังคับใช้แรงงาน (Forced labor) อย่างทารุณในค่ายกักกัน โดยไม่สนใจสภาพความเป็นอยู่ สุขอนามัย หรือหลักการมนุษยธรรม สภาพร่างกายนักโทษมักซูบผอมและอ่อนแอ และต้องทำงานจนหมดแรงตายไป

ตัวอย่างประโยค

Forced labor of one of the main method for torturing prisoners

การบังคับใช้แรงงาน คือหนึ่งในวิธีหลักในการทรมานนักโทษ

To exterminate (v.) กำจัด, ทำลายสิ้น, กวาดล้าง
Extermination (n.) การกำจัด, การทำลายสิ้น,
การกวาดล้าง

To exterminate (กำจัด, ทำลายสิ้น, กวาดล้าง) มักใช้กับการเจตนากำจัด หรือทำลายประชากร (มนุษย์หรือสัตว์) ซึ่งไม่พึงประสงค์ อย่างสิ้นซากและรวดเร็ว

Extermination camp (ค่ายกวาดล้าง), Death camp (ค่ายมรณะ) หรือศูนย์สังหาร (Killing center) คือสถานที่สำหรับสังหารประชาชนโดยนาซี อาจตั้งเป็นเอกเทศ หรือตั้งที่เดียวกับค่ายกักกัน เช่นค่ายเอาช์วิทซ์ และมักใช้วิธีรมแก๊สพิษเพื่อสังหารเหยื่อโดยทันที ก่อนจะกำจัดศพด้วยการเผา

ตัวอย่างประโยค

The Nazi Party aimed to exterminate all Jewish people in Europe.

พรรคนาซีต้องการกำจัดชาวยิวทุกคนในยุโรป

ตัวอย่างประโยคที่ 2

Extermination camps were places for eliminating all unwanted members of society.

ค่ายกวาดล้างคือสถานที่สำหรับกำจัดสมาชิกที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม

To suffer (v.) เจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน
Suffering (adj.) ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทุกข์ทรมาน
Suffering (n.) ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน
Sufferer (n.) ผู้เจ็บปวด, ผู้ทนทุกข์, ผู้ถูกทรมาน

แม้คำว่า To suffer และ To torture จะเกี่ยวข้องความทรมาน แต่ To suffer หมายถึงการถูกกระทำให้ทรมาน แต่ To torture หมายถึงการทรมานผู้อื่น หรือวิธีการทรมาน

ตัวอย่างประโยค

Prisoners in the camp would suffer from malnutrition, starvation, exhaustion, diseases, or beatings.

นักโทษในค่ายต้องทรมานจากการขาดสารอาหาร ความอดอยาก ความเหนื่อยล้า โรคภัย หรือถูกทุบตี

To gas (v.) รมแก๊ส
Gassing (n.) การรมแก๊ส

การรมแก๊ส (Gassing) เป็นวิธีการฆ่าคนที่รัฐบาลนาซีมองว่ามีประสิทธิภาพ เนื่องจากสังหารเหยื่อได้คราวละมากๆ และรวดเร็ว พวกเขาใช้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) หรือ ซิวคลอน เบ (Zyklon B) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งปล่อยแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) เมื่อระเหิด การสูดดมสารทั้งสองมากเกินไปทำให้เสียชีวิตอย่างทรมานภายในไม่กี่นาที

ผู้คุมสามารถรมแก๊สเหยื่อในห้องรมแก๊ส (Gas chamber) ซึ่งสร้างในค่ายกวาดล้าง ก่อนนำซากศพไปเผาทำลาย หรือรมแก๊สในรถตู้รมแก๊ส (Gas van) จนเหยื่อขาดใจตาย แล้วค่อยขับรถไปยังที่ปลอดคนเพื่อฝังกลบ

ตัวอย่างประโยค

Many Jewish victims were killed by gassing.

เหยื่อชาวยิวจำนวนมากถูกฆ่าด้วยการรมแก๊ส

Undesirable (adj.) ไม่พึงปรารถนา ไม่ต้องการ
Undesirable (n.) ผู้ที่ไม่พึงปรารถนา ผู้ที่ไม่มีคนต้องการ

Undesirable (ไม่พึงปรารถนา ไม่ต้องการ) ใช้นิยามบุคคลที่พรรคนาซีไม่ต้องการ เพราะมีลักษณะขัดกับอุดมการณ์ หรือค่านิยมของพรรค เช่น เป็นชาวยิว กลุ่มคนรักร่วมเพศ คนสติไม่สมประกอบ หรือคนพิการ

ตัวอย่างประโยค

Torture and death are the destinations for the undesirables in Germany.

ความทรมานและความตายคือจุดหมายของผู้ที่ไม่พึงปรารถนาในเยอรมนี

Atrocious (adj.) โหดร้าย, ทารุณ, ป่าเถื่อน
Atrocity (n.) ความโหดร้าย ความทารุณ ความป่าเถื่อน

Atrocity (ความโหดร้าย ความทารุณ ความป่าเถื่อน) สามารถใช้อธิบายการกระทำโหดเหี้ยมระหว่างสงคราม เช่นการสังหารอย่างทารุณ การทรมานนักโทษ หรือการข่มขืนประชาชน เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค

The Holocaust was one of the most severe atrocities committed by the Nazis.

การสังหารหมู่ชาวยิวเป็นหนึ่งในความโหดร้ายที่สุดที่ฝ่ายนาซีกระทำ

เรื่อง : พชร อังคเรืองรัตนา
ภาพประกอบ : เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข

อ้างอิง :

Gerald Fleming. Hitler and the Final Solution. P. 17.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/introduction-to-the-holocaust

https://www.merriam-webster.com

https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page

https://www.history.com/topics/world-war-ii/the-holocaust

ในปี 1922 ระหว่างที่โยเซฟ เฮลล์ (Josef Hell) นักข่าวชาวเยอรมันกำลังพูดคุยกับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนาซี (Nazi Party) ของเยอรมนี เขาถามฮิตเลอร์ว่า”คุณอยากทำอย่างไรกับพวกยิว ในวันที่คุณมีอำนาจตัดสินใจโดยสมบูรณ์ ?””What do you want to do to the Jews once you have full discretionary powers?”จากท่าทีสุขุมและคิดก่อนพูด ฮิตเลอร์เปลี่ยนเป็นคนละคน เขาละสายตาจากโยเซฟ มองไปยังที่ว่าง และเริ่มพูดตอบอย่างฉะฉานดุดันว่า”เมื่อผมมีอำนาจจริงๆ ภารกิจแรกและสำคัญอันดับหนึ่งของผม คือการกำจัดพวกยิว … จนกว่าเยอรมนีจะถูกชำระจนปราศจากพวกยิว””Once I really am in power, my first and foremost task will be the annihilation of the Jews … until all Germany has been completely cleansed of Jews.”เมื่อฮิตเลอร์มีอำนาจเผด็จการโดยสมบูรณ์ในปี 1933 เขาและพรรคนาซีเริ่มกระบวนการ ‘กำจัด’ ชาวยิวทุกคนที่อาศัยในประเทศ การกำจัดชาวยิวเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากโหมกระพือกระแสความเกลียดชังชาวยิว จับกุมไปยังค่ายกักกันเพื่อทรมานและบังคับใช้แรงงาน แต่มาตรการที่รุนแรงที่สุดคือ การสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมระหว่างปี 1941–1945 ซึ่งมีชาวยิวต้องจบชีวิตลงประมาณ 6 ล้านคนวันนี้ ขอร่วมรำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีชื่อในวงการประวัติศาสตร์ว่าปล. อักษรย่อไวยากรณ์ภาษาอังกฤษn. หมายถึง คำนามv. หมายถึง คำกริยาadj. หมายถึง คำคุณศัพท์ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวยุโรปใช้คำว่า ‘ฮอโลคอสต์’ เรียกเหตุการณ์กวาดล้างชาวยิวครั้งใหญ่ ซึ่งปรากฏหลายครั้งในประวัติศาสตร์ แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง คำว่าฮอโลคอสต์มักเจาะจงหมายถึงการสังหารหมู่ชาวยิว รวมถึงระบบและอุดมการณ์การสังหารหมู่และข่มเหงชาวยิว โดยมีรัฐบาลนาซีเยอรมนีคอยสนับสนุน ระหว่างปี 1941–1945คำว่า ‘ฮอโลคอสต์’ มาจากภาษากรีกว่า ‘ฮอลอคัสทอส’ (holokaustos) หมายถึงเครื่องเผาบูชา เป็นการเผาร่างสัตว์เป็นเครื่องสังเวยแด่พระเป็นเจ้า (ฮอลอส (holos) แปลว่า ทั้งหมด คัสทอส (kaustos) แปลว่า เผาไหม้) ความหมายโดยนัยจึงหมายถึงเหตุการณ์ที่ชาวยิวถูก ‘กวาดล้าง’ ให้หายไปจากชุมชนหรือประเทศ.The Holocaust was perhaps the most grievous massacre in history.ฮอโลคอสต์น่าจะเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่น่าสลดใจที่สุดในประวัติศาสตร์Genocide (พันธุฆาต, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) หมายถึง การเจตนาฆ่าคนจำนวนมาก โดยดูจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม แนวคิดการเมือง ฯลฯ และหมายจะทำลายล้างคนกลุ่มนั้นเดือนพฤศจิกายน 1944 ราฟาเอล เล็มคิน (Raphael Lemkin) นักกฎหมายชาวยิวเชื้อสายโปแลนด์ บัญญัติคำว่า Genocide (เจโนไซด์) โดยการประสมคำกรีกว่า ‘genos’ (เกนอส) แปลว่า ชาติพันธุ์, เผ่า, กลุ่ม และคำละตินว่า ‘cide’ (ซิเด) แปลว่า การฆ่า เพื่ออธิบายนโยบายของรัฐบาลนาซี ในการกวาดล้างประชากรยิวในยุโรปRaphael Lemkin said in the 1949 interview that “I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, then after the Armenians, Hitler took action.”ราฟาเอล เล็มคิน ให้สัมภาษณ์ในปี 1949 ว่า “ผมเริ่มสนใจเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้ง มันเกิดขึ้นกับชาวอาร์เมเนีย พอหลังจากชาวอาร์เมเนีย ฮิตเลอร์เป็นฝ่ายดำเนินการ”Concentration camp (ค่ายกักกัน) หมายถึงสิ่งก่อสร้างสำหรับ ‘รวมรวบ’ (concentrate) และกักขัง แนวคิดเรื่องค่ายกักกันเป็นที่นิยมช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อชาวยุโรปรวบรวมพลเมืองมาอยู่ในค่ายช่วงสงคราม เพื่อตัดโอกาสที่ศัตรูจะใช้พลเมืองเป็นเครื่องมือทำสงครามกองโจร หรือปกป้องประชากรจากการสู้รบสมัยนาซีเยอรมนี (1933–1945) รัฐบาลสร้างค่ายกักกันเพื่อคุมขังผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับอุดมการณ์รัฐบาล และผู้ที่รัฐบาลเห็นว่ามีลักษณะ ‘ไม่พึงประสงค์’ หรือ ‘ผิดปกติ’ ต่อสังคมเยอรมัน เช่น ชาวยิว ชนกลุ่มน้อย คนพิการ นักโทษการเมือง และคนรักร่วมเพศค่ายกักกันต่างจากเรือนจำ (prison) ตรงที่ค่ายกักกันมีสภาพความเป็นอยู่เลวร้าย และผู้ดูแลค่ายสามารถข่มเหง ทรมาน และฆ่าผู้ต้องขังได้ตามอำเภอใจ ไม่คำนึงถึงหลักจริยธรรม หรือหลักสากลในการจำกุมหรือควบคุมนักโทษNazi government built at least 23 major concentration camps, both in Germany and German-occupied Europe.รัฐบาลนาซีสร้างค่ายกักกันแห่งสำคัญอย่างน้อย 23 แห่ง ทั้งในเยอรมนี และประเทศยุโรปที่เยอรมนีครอบครองAnti-Semitism (ลัทธิต่อต้านยิว, แนวคิดรังเกียจยิว) คือความรังเกียจ การเลือกปฏิบัติ หรือการเป็นศัตรูต่อชาวยิว หรือผู้นับถือศาสนายิว ซึ่งปรากฏในยุโรปตั้งแต่สมัยโบราณอันที่จริง แนวคิดรังเกียจยิวไม่ใช่เรื่องใหม่ในเยอรมนีสมัยฮิตเลอร์ แต่ฮิตเลอร์ต่อต้านยิวอย่างสุดโต่ง เขาเชื่อว่าชาวยิวคือศัตรูตัวฉกาจต่อความยิ่งใหญ่ของชาติเยอรมนี โดยนำพาพรรคนาซีและประชาชนให้รังเกียจและต่อต้านชาวยิวถึงที่สุด จนกว่าชาวยิวคนสุดท้ายจะหายไปจากแผ่นดินเยอรมนีAnti-Semitism in WWII-Germany was so strong that the killing of Jews was righteous.แนวคิดรังเกียจยิวในเยอรมนีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรุนแรงมาก จนการฆ่าคนยิวเป็นเรื่องที่ชอบธรรมรัฐบาลนาซีใช้ Forced labor (การบังคับใช้แรงงาน, แรงงานที่ถูกบังคับ) คือวิธีทรมานนักโทษที่ได้รับความนิยม นักโทษนาซีที่ไม่ถูกฆ่า จะถูกบังคับใช้แรงงาน (Forced labor) อย่างทารุณในค่ายกักกัน โดยไม่สนใจสภาพความเป็นอยู่ สุขอนามัย หรือหลักการมนุษยธรรม สภาพร่างกายนักโทษมักซูบผอมและอ่อนแอ และต้องทำงานจนหมดแรงตายไปForced labor of one of the main method for torturing prisonersการบังคับใช้แรงงาน คือหนึ่งในวิธีหลักในการทรมานนักโทษTo exterminate (กำจัด, ทำลายสิ้น, กวาดล้าง) มักใช้กับการเจตนากำจัด หรือทำลายประชากร (มนุษย์หรือสัตว์) ซึ่งไม่พึงประสงค์ อย่างสิ้นซากและรวดเร็วExtermination camp (ค่ายกวาดล้าง), Death camp (ค่ายมรณะ) หรือศูนย์สังหาร (Killing center) คือสถานที่สำหรับสังหารประชาชนโดยนาซี อาจตั้งเป็นเอกเทศ หรือตั้งที่เดียวกับค่ายกักกัน เช่นค่ายเอาช์วิทซ์ และมักใช้วิธีรมแก๊สพิษเพื่อสังหารเหยื่อโดยทันที ก่อนจะกำจัดศพด้วยการเผาThe Nazi Party aimed to exterminate all Jewish people in Europe.พรรคนาซีต้องการกำจัดชาวยิวทุกคนในยุโรปExtermination camps were places for eliminating all unwanted members of society.ค่ายกวาดล้างคือสถานที่สำหรับกำจัดสมาชิกที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมแม้คำว่า To suffer และ To torture จะเกี่ยวข้องความทรมาน แต่ To suffer หมายถึงการถูกกระทำให้ทรมาน แต่ To torture หมายถึงการทรมานผู้อื่น หรือวิธีการทรมานPrisoners in the camp would suffer from malnutrition, starvation, exhaustion, diseases, or beatings.นักโทษในค่ายต้องทรมานจากการขาดสารอาหาร ความอดอยาก ความเหนื่อยล้า โรคภัย หรือถูกทุบตีการรมแก๊ส (Gassing) เป็นวิธีการฆ่าคนที่รัฐบาลนาซีมองว่ามีประสิทธิภาพ เนื่องจากสังหารเหยื่อได้คราวละมากๆ และรวดเร็ว พวกเขาใช้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) หรือ ซิวคลอน เบ (Zyklon B) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งปล่อยแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) เมื่อระเหิด การสูดดมสารทั้งสองมากเกินไปทำให้เสียชีวิตอย่างทรมานภายในไม่กี่นาทีผู้คุมสามารถรมแก๊สเหยื่อในห้องรมแก๊ส (Gas chamber) ซึ่งสร้างในค่ายกวาดล้าง ก่อนนำซากศพไปเผาทำลาย หรือรมแก๊สในรถตู้รมแก๊ส (Gas van) จนเหยื่อขาดใจตาย แล้วค่อยขับรถไปยังที่ปลอดคนเพื่อฝังกลบMany Jewish victims were killed by gassing.เหยื่อชาวยิวจำนวนมากถูกฆ่าด้วยการรมแก๊สUndesirable (ไม่พึงปรารถนา ไม่ต้องการ) ใช้นิยามบุคคลที่พรรคนาซีไม่ต้องการ เพราะมีลักษณะขัดกับอุดมการณ์ หรือค่านิยมของพรรค เช่น เป็นชาวยิว กลุ่มคนรักร่วมเพศ คนสติไม่สมประกอบ หรือคนพิการTorture and death are the destinations for the undesirables in Germany.ความทรมานและความตายคือจุดหมายของผู้ที่ไม่พึงปรารถนาในเยอรมนีAtrocity (ความโหดร้าย ความทารุณ ความป่าเถื่อน) สามารถใช้อธิบายการกระทำโหดเหี้ยมระหว่างสงคราม เช่นการสังหารอย่างทารุณ การทรมานนักโทษ หรือการข่มขืนประชาชน เป็นต้นThe Holocaust was one of the most severe atrocities committed by the Nazis.การสังหารหมู่ชาวยิวเป็นหนึ่งในความโหดร้ายที่สุดที่ฝ่ายนาซีกระทำเรื่อง : พชร อังคเรืองรัตนาภาพประกอบ : เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุขอ้างอิง :Gerald Fleming. Hitler and the Final Solution. P. 17.

See also  วิธีดาวน์โหลดวีดีโอแบบ [HD] ลง iPhone โหลดจากเว็ปไหนก็ได้ ง่ายๆ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เว ป โหลด ยู ทู ป
See also  [Update] ศูนย์ประชุมสิริกิติ์โฉมใหม่ ใหญ่กว่าเดิม 5 เท่า | ดู ดวง มี ลูก ตอน อายุ เท่า ไหร่ - Rosalizahotel


Hashtag: สรุป #SavePalestine อิสราเอล ปาเลสไตน์ รบกันทำไม ปาเลสไตน์หายไปจากแผนที่โลก? Ep.158


ช่องเรามีเพจแล้วนะ เย้!! อย่าลืมไปตาม (เผื่อวันไหนชาแนลปลิวจะได้หากันเจอ T T)
https://www.facebook.com/nailnamehashtag
ติดต่องาน
[email protected]
Reference
https://www.bbc.com/thai/international53242981
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2716097
https://www.bbc.com/thai/international57068344
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1923309?fbclid=IwAR3C0EalDFQPe0l_k8Sgb5RzsHnGdV5TpA0vN8yAWCgZqoFCpN3Q9h8claI
https://www.bbc.com/thai/international54180830?fbclid=IwAR2ByoVc10Euy_MRZtrmcaRMOpf_fgkT5OdrXToJH8XZ8Xh7_SUFEThZfg
https://www.youtube.com/watch?v=NTuCxuSNY5w\u0026ab_channel=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99ShallowNewsinDepth
https://www.bbc.com/thai/international54180830
https://web.archive.org/web/20080603214950/http://www.momentmag.com/Exclusive/2008/200803/200803Jerusalem.html
https://www.bbc.com/news/worldmiddleeast54116567?fbclid=IwAR3ENIUqFyVJ3CLBO9pntAWdkflwSOyNh4kGNyIDJxEkUNEJMRlYvmg4DM
Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher (2001). The Bible unearthed : archaeology’s new vision of ancient Israel and the origin of its stories (1st Touchstone ed.). New York: Simon \u0026 Schuster.
The Pitcher Is Broken: Memorial Essays for Gosta W. Ahlstrom, Steven W. Holloway, Lowell K. Handy, Continuum, 1 May 1995
Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher (2001)
Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher (2001). The Bible unearthed : archaeology’s new vision of ancient Israel and the origin of its stories (1st Touchstone ed.). New York: Simon \u0026 Schuster. ISBN 9780684869124.
https://www.silpamag.com/history/article_27306?fbclid=IwAR0hpIKZSZXHpCX0xPXJx1_u7XCSg3YkvZ5aPGZ5oX_AblFdOXKnAHIYY
https://www.bbc.com/thai/international57068344?fbclid=IwAR3ENIUqFyVJ3CLBO9pntAWdkflwSOyNh4kGNyIDJxEkUNEJMRlYvmg4DM

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Hashtag: สรุป #SavePalestine อิสราเอล ปาเลสไตน์ รบกันทำไม  ปาเลสไตน์หายไปจากแผนที่โลก?  Ep.158

รำลึกเหยื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว | ข่าวช่องวัน | one31


หลายประเทศทั่วโลกจัดพิธีรำลึกเหยื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องในวันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากล

ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ
ชม Online ได้ทาง : http://www.one31.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : http://www.one31.net
ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
http://www.one31.net/live

รำลึกเหยื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว | ข่าวช่องวัน | one31

Overview-โลกใกล้สงคราม อิสราเอล-ปาเลสไตน์จ่อรบเต็มรูปแบบ ไอรอนโดมปะทะจรวดยิ่งกว่าหนัง ยิงตายใกล้ร้อย


สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV

Overview-โลกใกล้สงคราม อิสราเอล-ปาเลสไตน์จ่อรบเต็มรูปแบบ ไอรอนโดมปะทะจรวดยิ่งกว่าหนัง ยิงตายใกล้ร้อย

เปิดขุมกำลัง “อิสราเอล-ปาเลสไตน์” “อิหร่าน”หนุน“ฮามาส”ทำสงคราม | TNN ข่าวค่ำ | 13 พ.ค. 64


ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้อิสราเอลและปาเลสไตน์ยุติการสู้รบหลังจากสองฝ่ายยังคงโจมตีกันอย่างต่อเนื่อง มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 70 คน โดยกลุ่มฮามาสยังคงยิงจรวดจากฝั่งปาเลสไตน์เข้าไปในพื้นที่ของอิสราเอลเพื่อแก้แค้นให้ผู้บัญชาการอาวุโส และนักรบที่ถูกสังหารไปหลายคน ด้านข้อมูลจาก Global firepower ได้รายงานถึงขุมกำลังทางทหารของ 2ฝ่าย หากเกิดสงครามซึ่งพบว่าอิสราเอลได้เปรียบทั้งกำลังทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ ขณะที่ ปาเลสไตน์ได้รับการสนับสนุนขีปนาวุธจากอิหร่านที่นำมาใช้ยิงถล่มอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/channel/UCqUBA96OsqMgSFvTwLXY9yw
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

เปิดขุมกำลัง “อิสราเอล-ปาเลสไตน์” “อิหร่าน”หนุน“ฮามาส”ทำสงคราม | TNN ข่าวค่ำ | 13 พ.ค. 64

11 วัน \”สมรภูมิเลือด\” อิสราเอล VS ปาเลสไตน์ : ห้องข่าวไทยพีบีเอส NEWSROOM (23 พ.ค. 64)


ย้อนดูปมความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จนนำมาสู่การตอบโต้กันด้วยอาวุธสงคราม ความหวังจากข้อตกลงหยุดยิง และบทบาทของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา
อิสราเอล ปาเลสไตน์ สหรัฐอเมริกา

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

11 วัน \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สงครามยิว

Leave a Reply

Your email address will not be published.