Skip to content
Home » [NEW] tax แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | ภาษี หมาย ถึง อะไร – Rosalizahotel

[NEW] tax แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | ภาษี หมาย ถึง อะไร – Rosalizahotel

ภาษี หมาย ถึง อะไร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tax \Tax\ (t[a^]ks), v. t. [imp. & p. p. {Taxed}; p. pr. & vb.
   n. {Taxing}.] [Cf. F. taxer. See {Tax}, n.]
   1. To subject to the payment of a tax or taxes; to impose a
    tax upon; to lay a burden upon; especially, to exact money
    from for the support of government.
    [1913 Webster]
 
       We are more heavily taxed by our idleness, pride,
       and folly than we are taxed by government.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To assess, fix, or determine judicially, the amount
    of; as, to tax the cost of an action in court.
    [1913 Webster]
 
   3. To charge; to accuse; also, to censure; -- often followed
    by with, rarely by of before an indirect object; as, to
    tax a man with pride.
    [1913 Webster]
 
       I tax you, you elements, with unkindness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Men's virtues I have commended as freely as I have
       taxed their crimes.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Fear not now that men should tax thine honor. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tax \Tax\, n. [F. taxe, fr. taxer to tax, L. taxare to touch,
   sharply, to feel, handle, to censure, value, estimate, fr.
   tangere, tactum, to touch. See {Tangent}, and cf. {Task},
   {Taste}.]
   1. A charge, especially a pecuniary burden which is imposed
    by authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A charge or burden laid upon persons or property for
      the support of a government.
      [1913 Webster]
 
         A farmer of taxes is, of all creditors,
         proverbially the most rapacious. --Macaulay.
      [1913 Webster]
    (b) Especially, the sum laid upon specific things, as upon
      polls, lands, houses, income, etc.; as, a land tax; a
      window tax; a tax on carriages, and the like.
 
   Note: Taxes are {annual} or {perpetual}, {direct} or
      {indirect}, etc.
      [1913 Webster]
    (c) A sum imposed or levied upon the members of a society
      to defray its expenses.
      [1913 Webster]
 
   2. A task exacted from one who is under control; a
    contribution or service, the rendering of which is imposed
    upon a subject.
    [1913 Webster]
 
   3. A disagreeable or burdensome duty or charge; as, a heavy
    tax on time or health.
    [1913 Webster]
 
   4. Charge; censure. [Obs.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. A lesson to be learned; a task. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {Tax cart}, a spring cart subject to a low tax. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impost; tribute; contribution; duty; toll; rate;
     assessment; exaction; custom; demand.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tax
   n 1: charge against a citizen's person or property or activity
      for the support of government [syn: {tax}, {taxation},
      {revenue enhancement}]
   v 1: levy a tax on; "The State taxes alcohol heavily"; "Clothing
      is not taxed in our state"
   2: set or determine the amount of (a payment such as a fine)
     [syn: {tax}, {assess}]
   3: use to the limit; "you are taxing my patience" [syn: {tax},
     {task}]
   4: make a charge against or accuse; "They taxed him failure to
     appear in court"


See also  เมื่อชายที่หล่อสุดในโรงเรียน หลงรักหญิงประหลาด (สปอยหนัง) | Flipped หวานนักวันรักแรก | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ซีรีย์ฝรั่งวัยรุ่น

Nội Dung Bài Viết

See also  [NEW] จำหน่ายและขาย ViewSonic Monitors | ขาย monitor - Rosalizahotel

[TIKTOK] รู้ภาษีใน 1 นาที : ไม่รู้เลขผู้เสียภาษีของคนที่จ่ายเงินได้ให้เรา กรอกอะไรถึงจะยื่นภาษีได้?


ไม่รู้เลขผู้เสียภาษีของคนที่จ่ายเงินได้ให้เรา
ต้องกรอกอะไรถึงจะยื่นภาษีได้? เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

อย่าลืมติดตาม รู้ภาษีใน1นาที ด้วยนะครับ
กด Subscribed เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ

ติดตามช่องทางอืนๆของพรี่หนอมได้ที่
FB : http://www.FB.com/TAXBugnoms​
Twitter : https://twitter.com/
TAXBugnoms​Podcast : http://taxbugnoms.podbean.com/​
Website : https://taxbugnoms.co/​
Tiktok : https://www.tiktok.com/@taxbugnoms

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

[TIKTOK] รู้ภาษีใน 1 นาที : ไม่รู้เลขผู้เสียภาษีของคนที่จ่ายเงินได้ให้เรา กรอกอะไรถึงจะยื่นภาษีได้?

See also  บรรยายสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ พล.ร.5 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ อุดมการณ์ความรักชาติ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร


Cr.เป็ดน้อย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

ลดหย่อนภาษี’ คืออะไร เข้าใจด้วย 6 คำถามกับ iTAX | Urban Creature


หนึ่งสิ่งที่ต้องทำในช่วงสิ้นปีของเหล่าคนทำงาน คือ ‘การลดหย่อนภาษี’ ที่บางคนก็เข้าใจ แต่บางคนก็ยังคงงงงวยอยู่ว่าทำอย่างไร และคืออะไร ต้องซื้อกองทุนเท่าไหร่ เราเลยชวนมาเข้าใจเรื่องการลดหย่อนภาษีด้วย 6 คำถามกับ ‘ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์’ CEO แห่ง ‘iTax’ แพลตฟอร์มที่จะพาทุกคนไปเข้าใจเรื่องภาษีที่ต้องคอยจ่ายกันทุกปี
.
Video Editor : Vetchapong J.
Content Writer : Sirilak S.
Graphic Designer : Jirayu P.
UrbanCreature UrbanLiving iTax ภาษี ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี' คืออะไร เข้าใจด้วย 6 คำถามกับ iTAX | Urban Creature

ประเภทของภาษี – สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3


สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3
วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ
มาเรียนรู้เรื่อง ประเภทของภาษี ว่ามีประเภทใดบ้าง และต่างกันอย่างไร
การนำเงิน ภาษี ไปใช้ประโยชน์ ใดใดบ้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง
ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง
ภาษีโรงเรือน หมายถึง
ภาษีสรรพสามิต หมายถึง
ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม คือ
บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดนี้
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทาง www.otpchelp.com เป็นเพียงผู้เผยแพร่เท่านั้น
เนื่องจากสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้มีประโยชน์มาก
จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งร่วมเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจ
================================
สื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ ศึกษาได้ฟรีฟรีน่ะครับ
ทางผู้จัดทำจึงอยากแนะนำให้ท่านผู้ปกครอง หรือครู
ใช้เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ก่อน/หลังเรียน
หรือดูในช่วงเวลาว่าง เด็กๆ จะได้เสริมความรู้ สติปัญญา
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีพัฒนาการ ที่ดีขึ้น
================================
ปล.ฝาก shared ฝาก subscribe/ติดตาม ด้วยครับผม
ผมจะหาสื่อการสอนใหม่ๆ มาอัพเดทให้เรื่อยๆ ครับ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.otpchelp.com

ประเภทของภาษี - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3

พรบ.รถยนต์/ภาษี รถยนต์ คืออะไร? ทำไมต้องทำ?


สำหรับใครที่มีรถ หรือใช้รถใช้ถนน กิ๊กคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ อย่าปล่อยให้พรบ.รถยนต์หรือภาษีรถยนต์ขาดต่ออายุนะคะ เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายค่า ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปเช็ค พรบ.รถยนต์และภาษีรถยนต์ของตัวเอง แล้วอย่าลืมไปต่อให้เรียบร้อยนะคะ 🙂
สำหรับใครที่สนใจ
ตรวจสภาพรถยนต์
ทำพรบ./ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1/2+/3+
ฝากต่อภาษี
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
website : www.thedriverservice.com
facebook : the driver service
Line : @thedriver_service
Follow me 🙂
facebook : https://www.facebook.com/GiggleStory107786967610649
Instagram : https://www.instagram.com/gigglegiz/?hl=th

พรบ.รถยนต์/ภาษี รถยนต์ คืออะไร? ทำไมต้องทำ?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ภาษี หมาย ถึง อะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.