Skip to content
Home » [NEW] [รู้ไว้.. ใช้สิทธิ์] ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาล จากการผิดนัดชำระหนี้ | หมายศาลบัตรเครดิต – Rosalizahotel

[NEW] [รู้ไว้.. ใช้สิทธิ์] ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาล จากการผิดนัดชำระหนี้ | หมายศาลบัตรเครดิต – Rosalizahotel

หมายศาลบัตรเครดิต: คุณกำลังดูกระทู้

          เมื่อท่านหรือลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ สิ่งที่จะต้องพบเป็นอันดับแรกก็คือ การทวงหนี้ ซึ่งอาจจะเป็นการทวงหนี้จากเจ้าหนี้เดิมหรือจากสำนักงานกฎหมายที่ซื้อหนี้เสียมา ในการทวงหนี้นั้นเจ้าหนี้จะพยายามกดดันทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านหรือลูกหนี้ทั้งหลายเปิดกระเป๋านำเงินมาชำระหนี้ให้ได้ โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ มี การเสนอเงื่อนไข เช่น ให้ชำระขั้นต่ำ ให้ปรับโครงสร้างหนี้ ให้ปิดหนี้ด้วยเงินก้อนเดียวโดยการต่อรองลดยอดหนี้ลงมาได้ และเมื่อมีการเสนอเงื่อนไขสักระยะหนึ่งแต่ท่านหรือลูกหนี้ยังไม่ยอมที่จะชำระหนี้อีก เจ้าหนี้ก็จะนำเรื่องฟ้องศาลเป็นขั้นตอนต่อไป

          1. ตั้งสติให้ดี อย่าตกใจหรือตื่นเต้นเมื่อได้เห็นหมายศาล คดีเรื่องหนี้เป็นคดีทางแพ่งไม่ติดคุก

          2. อ่านคำฟ้องโดยละเอียด ตรวจสอบดูว่าคำฟ้องของเจ้าหนี้นั้น จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ถูกต้องตามสัญญาหรือไม่เพียงใด คดีที่ฟ้องขาดอายุความหรือไม่ เช่น บัตรเครดิตอายุความไม่เกิน 2 ปี สินเชื่อส่วนบุคคล 5 ปี และ การกู้ยืมเงินทั่วไป 10 ปี   นับจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ครั้งสุดท้าย หากมีข้อต่อสู้ให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพบเจ้าหน้าที่ศาล เพื่อช่วยเขียนคำให้การสู้คดี

          3. ไปศาลตามกำหนดนัดในคำฟ้อง และควรไปก่อนเวลานัด อย่าไปกระชั้นชิดหรือตรงเวลา ควรไปถึงศาลก่อน อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อจะได้ตรวจสอบและเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย

1)  เมื่อลูกหนี้ได้รับหมายศาลจะต้องทำอย่างไร เนื่องจากลูกหนี้ไม่เคยขึ้นศาลมาก่อน และไม่มีความรู้ทางกฎหมาย ?

ตอบ  การไปศาล เป็นการแสดงเจตนาของลูกหนี้ว่าไม่ได้หลบหนี้ และยังสามารถแจ้งต่อผู้พิพากษาในบัลลังก์ได้ ถึงเหตุจำเป็นที่หยุดชำระหนี้ หรือหากลูกหนี้มีเงินที่จะชำระหนี้ ก็สามารถเจรจาต่อรองการชำระหนี้ได้

2)  ลูกหนี้ไปถึงศาลควรทำอย่างไร ?

ตอบ  ลูกหนี้ที่ไปศาลจึงควร ไปแสดงตนว่ามาศาลต่อเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ และผู้พิพากษาในบัลลังก์ เพื่อให้เป็นคนกลางในการเจรจาหรือแจ้งให้ศาลพิพากษาหากไม่สามารถชำระหนี้ได้ เพราะการให้ศาลพิพากษากรณีที่ไม่สามารถเจรจาได้ ศาลจะตรวจสอบเรื่องดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม

3)  ควรเชื่อทนายโจทก์หรือไม่ หากทนายโจทก์บอกว่าไม่มีเงินก็กลับบ้านได้เลย ไม่ต้องรอ ?

ตอบ   ลูกหนี้ก็ต้องระมัดระวัง เพราะลูกหนี้ที่ไม่มีเงินชำระหนี้ มักจะเจอทนายโจทก์หลอกให้ทำสัญญาประนอมหนี้ หรือหลอกให้กลับบ้าน โดยไม่ได้พบผู้พิพากษาโดยทนายโจทก์จะแจ้งต่อศาลว่าลูกหนี้ขาดนัด

4)  ถ้าลูกหนี้ได้รับหมายศาลแล้วไม่ไปศาลตามหมายนัดจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ?

ตอบ  ถ้าลูกหนี้ไม่ได้ไปศาลตามหมายนัดไม่มีความผิดในด้านกฎหมาย เนื่องจากเป็นคดีแพ่ง ไม่ติดคุก ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและไม่ต่อสู้คดี ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้น การที่ไม่ได้ไปศาลจะเสียสิทธิในการต่อสู้และต่อรองกับเจ้าหนี้

 5)  ถ้าลูกหนี้ไม่ได้ไปศาลและศาลได้มีคำพิพากษามาแล้วจะขอผ่อนกับเจ้าหนี้ได้อีกครั้งไหม ?

ตอบ  ในแนวปฏิบัติ คำพิพากษาของศาลจะให้ลูกหนี้ชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย เป็นเงินก้อน   หากลูกหนี้ประสงค์จะขอผ่อนชำระ สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้จะยินยอมหรือไม่

6)  เมื่อถูกฟ้อง คนที่มีทรัพย์สิน และไม่ต้องการให้ทรัพย์สินโดนบังคับคดีจะต้องทำอย่างไร ?

ตอบ  ถ้าได้รับหมายศาลแล้วลูกหนี้ต้องไปศาลตามหมายนัดห้ามขาดนัดอย่างเด็ดขาด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ ว่ามาศาล แล้วจึงค่อยเจรจากับทนายโจทก์ ซึ่งลูกหนี้ควรมีตัวเลข จำนวนเงินในการประนอมหนี้อยู่ในใจแล้วจึงค่อยต่อรองกับทนายโจทก์ ถ้าตกลงกันได้ก็ทำสัญญาประนีประนอม ผ่อนชำระกันไปตามที่ตกลงกัน ตราบใดที่ยังคงชำระหนี้อย่างต่อเนื่องก็จะไม่มีการบังคับคดีเกิดขึ้น แต่ถ้าผิดนัดลูกหนี้จะถูกบังคับคดีโดยที่ไม่ต้องฟ้องใหม่ เพราะฉะนั้นการประนอมหนี้ควรคิดให้รอบคอบเพราะอาจเกิดความเสียหายได้

See also  [Update] แนะนำ 10 บอร์ดเกมเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ | บอด คอม - Rosalizahotel

7)  ลูกหนี้จะถูกบังคับคดีอายัดทรัพย์และยึดทรัพย์ภายในกี่ปี ?

ตอบ  เจ้าหนี้จะยึดหรืออายัดทรัพย์ได้ 10 ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคดีในชั้นที่สุด ดังนั้นหากลูกหนี้ไม่ได้ไปศาลควรไปขอคัดคำพิพากษา เพื่อจะได้ทราบถึงอายุความที่เจ้าหนี้บังคับคดีได้ และสิทธิในการบังคับคดีกรณีลูกหนี้มีเงินเดือนและมีทรัพย์สิน

8)  การบังคับคดีอายัดทรัพย์และยึดทรัพย์มีหลักเกณฑ์อย่างไร ?

ตอบ  การยึดทรัพย์ของลูกหนี้ การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต เกิน 20,000 บาท การยึดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เกิน 100,000 บาท

          การอายัดทรัพย์ เงินเดือน โดยต้องมีเงินเหลือให้ลูกหนี้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท เงินตอบแทนกรณีออกจากงาน ในส่วนที่เกินกว่า 300,000 บาท เงินฝากในบัญชีธนาคาร เงินปันผลหุ้น เงินเฉลี่ยคืน เงินลงหุ้น(สหกรณ์ออมทรัพย์) ค่าเช่าบ้าน เช่าทรัพย์

บทความโดย ชูชาติ คงครองธรรม
ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
โทร. 02 248 3737 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เป็นหนี้บัตรเครดิต ไม่จ่าย โดนฟ้อง หมายศาลมานัดไปไกล่เกลี่ย ไม่ไปศาล แล้วต้องทำยังไง?


สำหรับคนที่มีปัญหา กู้เงินซื้อบ้านไม่ผ่าน ขอสินเชื่อกับ ธนาคารไม่ผ่าน แบงก์ ไม่อนุมัติ หรือ ท่านที่เคยมีปัญหาติดเครดิตบูโร และได้ปิดหนี้ไปแล้ว แต่ก็ยังยื่นขอสินเชื่อไม่ผ่าน \r
\r
จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ในตำแหน่ง วิเคราะห์สินเชื่อ จากสถาบันการเงินชั้นนำหลายๆ แห่ง ผมทำงานมาหลายแบงก์ครับ และสายสัมพันธ์ ทั้งเพื่อนร่วมงานเก่า และเจ้านายเก่าๆ ของผม ที่ผมมีคอนเนคชั่นกันอย่างลึกซึ้ง ผมยินดีที่จะแนะนำ ทริค และเทคนิค วิธีการต่างๆ ในการกู้เงินซื้อบ้าน วิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน แบงก์ไหน ธนาคารไหน ปล่อยง่าย เทคนิควิธีการเดินบัญชี ทำยังไงให้กู้บ้านผ่าน เทคนิคการซื้อบ้านแล้วมีเงินเหลือ เทคนิคการดันราคาประเมินบ้าน ต่างๆ เหล่านี้ ผมพร้อมที่จะสอนและแนะนำ จาก ความรู้ และประสบการณ์กว่า 20 ปี ของผม \r
\r
อะไรบ้างที่คุณจะได้จากผม \r
1. เทคนิค และวิธีการการเตรียมเอกสาร \r
2. เทคนิค และวิธีการเจรจา และนำเสนอข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร อันนี้สำคัญมากนะครับ \r
3. และในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ติดต่อประสานงานกันได้ตลอดเวลาครับ \r
\r
เพียงแค่ท่าน ชำระเงิน จำนวน 2,000 บาท มาที่ \r
SCB ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 407 0 55631 0 \r
KBank ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 766 2 21897 3 \r
ชื่อบัญชี Yuttana Kosakul \r
แล้ว ส่งข้อความมาที่ Line ID : @antonio ( ใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ ) แล้วนัดเวลาที่คุณสะดวก เพื่อโทรคุยกันอีกทีครับ \r
\r
หรืออีกหนึ่งรูปแบบ \r
ให้ท่านติดต่อ เข้ามาที่ LineID : @antonio ( ใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ ) เพื่อนัดหมาย เวลาและสถานที่ ในการให้คำแนะนำด้านการเตรียมเอกสารและเทคนิควิธีการยื่นกู้ ขอสินเชื่อบ้าน โดยคิดอัตราค่าบริการ ให้คำปรึกษา 5,000 บาท ไม่มีกำหนดเวลาสอบถามได้ ตลอดเวลา หลังจากสอนกันครั้งแรกแล้วครับ \r
\r
สถานที่นัดหมาย \r
The Wisdom Lounge ของ KBank ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด \r
1. Kbank สาขา เซ็นทรัลบางนา \r
2. Kbank สาขา ซีคอนสแควร์ \r
3. Kbank สาขา พาราไดซ์ พาร์ค \r
\r
หรือที่ร้าน Starbucks \r
1. ร้าน สตาร์บัค สาขา สมิติเวช ศรีนครินทร์ \r
2. ร้าน สตาร์บัค สาขา ซีคอนสแควร์ \r
3. ร้าน สตาร์บัค สาขา พาราไดซ์ พาร์ค \r
4. ร้าน สตาร์บัค สาขา ธัญญา พาร์ค \r
5. ร้าน สตาร์บัค สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ \r
6. ร้าน สตาร์บัค สาขา เดอะ นายน์ พระรามเก้า \r
7. ร้าน สตาร์บัค สาขา เซ็นทรัล บางนา \r
\r
ผมเป็นเจ้าของ เวปไซต์ http://antonioattorney.blogspot.com และ \r
เวปไซต์ http://antonioattorney.com และเพจนี้ https://www.facebook.com/AntonioAttorney/ ครับ \r
ลองดูโปรไฟล์ต่างๆ ของผม เพื่อการตัดสินใจของคุณครับ ผมรอคุณอยู่ครับ เพื่อที่จะได้แนะนำ เทคนิค วิธีการต่างๆ ให้คุณได้สำเร็จ และสมหวัง ในการที่ จะยื่นกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน สมหวัง ตามความฝันของทุกๆ คนที่อยากจะมีบ้านกันนะครับ

See also  [Update] อยากรวย ต้องคิดยังไง ให้เป็น คนรวย ทำตามรวยแน่ 2021 | อยากรวยต้องทําอย่างไร - Rosalizahotel
See also  วิธีส่งพัสดุเก็บเงินปลายทาง COD กับไปรษณีย์ไทย ฉบับมือใหม่ก็ส่งได้ | ร้านค้าออนไลน์ เก็บเงินปลายทาง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เป็นหนี้บัตรเครดิต ไม่จ่าย โดนฟ้อง หมายศาลมานัดไปไกล่เกลี่ย ไม่ไปศาล แล้วต้องทำยังไง?

สิ่งที่ต้องทำเมื่อได้รับหมายศาลบัตรเครดิต


สิ่งที่ต้องทำเมื่อได้รับหมายศาลบัตรเครดิต

ไปศาลด้วยตัวเองไม่จ้างทนาย ไปยังไง มาจะบอก###


ไปศาลด้วยตัวเองไม่จ้างทนาย ไปยังไง มาจะบอก###

\”ยันตระ\”เปิดใจคดีฉาว20ปีศิษย์หิวเงินหักหลัง ลั่นยังเป็นพระ อึ้งเต้นลิงเรียกพลัง|ทุบโต๊ะข่าว|21/10/64


\”ยันตระ\”เปิดใจคดีฉาว20ปีศิษย์หิวเงินหักหลัง ลั่นยังเป็นพระ อึ้งเต้นลิงเรียกพลัง
รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV
เวลาออกอากาศ วันจันทร์ศุกร์ เวลา 19.0022.30 น.
และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 20.0022.00 น.
ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ, คุณธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง, กมลพร วรกุล และคุณสารวัตร กิจพานิช
กล่องดิจิตอล รับชมได้ที่ช่อง 34
ทุบโต๊ะข่าว AmarinTV34

\

ถูกฟ้องบัตรเครดิตเจรจาอย่างไร


ถูกฟ้องบัตรเครดิตเจรจาหนี้บัตรเครดิตหลักเกณฑ์ของเจ้าหนี้บัตรเครดิต
เทคนิคเจรจาหนี้บัตรเครดิต กฎหมาย ถูกฟ้องบัตรเครดิต คดีบัตรเครดิต

ถูกฟ้องบัตรเครดิตเจรจาอย่างไร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ หมายศาลบัตรเครดิต

Leave a Reply

Your email address will not be published.