Skip to content
Home » [NEW] ตัวอย่างการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง ด้วยการลงทุนแบบสมาร์ท | ความ เสี่ยง จาก การ ลงทุน – Rosalizahotel

[NEW] ตัวอย่างการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง ด้วยการลงทุนแบบสมาร์ท | ความ เสี่ยง จาก การ ลงทุน – Rosalizahotel

ความ เสี่ยง จาก การ ลงทุน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Nội Dung Bài Viết

การวางแผนการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงคืออะไรและทำไมเราต้องให้ความสำคัญนัก?

การวางแผนลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง (Diversification) คือ กลยุทธ์กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อไม่ทำให้ตัวนักลงทุนขาดทุนอย่างหนักจากการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป กลยุทธ์นี้สามารถปรับใช้ได้กับนักลงทุนทุกรูปแบบ ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนในกองทุนหรือหุ้นเท่านั้น
 

เหตุผลที่คุณควรลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง

ลดความเป็นไปได้ที่จะ “เจ็บหนัก”

เจ็บหนักในที่นี้คือการขาดทุนมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าหากผู้ลงทุนมีการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป การกระจายความเสี่ยงจะช่วยลดทอนความเสียหายหากเกิดความผันผวนสูงในตลาด เนื่องจากผู้ลงทุนมีการลงทุนที่หลากหลาย

 

เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว

การวางแผนการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว เพราะผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องจับตาตลาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง แต่เป็นควรรีวิวพอร์ตการลงทุนของตัวเองในทุกๆ ครึ่งปี
 

ตัวอย่าง เปรียบเทียบการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง

ตัวอย่างที่ 1 ลงทุนเพียงกองทุนเดียว

ผู้ลงทุนมีพอร์ตการลงทุนมูลค่า 100,000 บาท ไม่กระจายความเสี่ยงลงทุน ลงทุนเต็มที่ 100% ในกองทุนหุ้นกองทุนเดียวแล้ว ขาดทุน 10% เท่ากับว่าผู้ลงทุนขาดทุนไปเต็มๆ 10,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2 กระจายการลงทุน ลงทุน 3 กองทุน

ผู้ลงทุนมีพอร์ตการลงทุนมูลค่า 100,000 บาท โดยใช้การจัดพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยง โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 กอง กองทุนหุ้น 50% (50,000 บาท) กองทุนตราสารหนี้ 26% (26,000 บาท) และกองทุนผสม 24% (24,000 บาท) ต่อมาเกิดความผันผวนในตลาด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • กองทุนหุ้น ขาดทุน 10% (ขาดทุน 5,000 บาท)
 • กองทุนตราสารหนี้ เท่าทุน
 • กองทุนผสม กำไร 10% (กำไร 2,400 บาท)

นั่นเท่ากับว่าภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของตลาด ผู้ลงทุนรายนี้ขาดทุนเพียง 2,600 บาทเท่านั้น

จากตัวอย่างทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของนักลงทุน 2 ประเภทได้อย่างชัดเจน เมื่อเกิดเหตุการณ์ตลาดผันผวนผู้ที่ลงทุนกองทุนเดียว ขาดทุนถึง 10,000 บาท ส่วนตัวอย่างที่สองมีการจัดพอร์ตการลงทุน กระจายไปตามกองทุนต่างๆ ทำให้ขาดทุนเพียง 2,600 บาท แสดงให้เห็นว่าการกระจายการลงทุนช่วยลดความเสี่ยงได้มากพอสมควรเลยทีเดียว
 

ตัวอย่างกองทุนที่น่าสนใจสำหรับการกระจายความเสี่ยง

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า (KFHTECH-A)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2021)
86.41%

กลยุทธ์การลงทุน

 1. ลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีธุรกรรมเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยีทั่วโลก ผ่าน BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 2. กองทุนหลักมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด (Maximize Total Return) โดยผสมผสานการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีความมั่นคงสูง และบริษัทที่มีการเติบโตสูง พอร์ตการลงทุนประกอบด้วย 80 –120 หลักทรัพย์
 3. ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

จุดเด่นของกองทุน

 1. ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำขนาดใหญ่ โอกาสแห่งการลงทุนท่ามกลางความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 2. ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและขับเคลื่อนจากการวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อค้นหาโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น AI, Cloud, Computing เป็นต้น
 3. กองทุนหลักมีประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในระยะยาวเมื่อเทียบกับคู่แข่งและดัชนีชี้วัด โดยได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน เช่น Apple Inc, Microsoft Corp, Tesla Inc และ Amazon Com Inc

ความเสี่ยง
กองทุน KFHTECH-A มีความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ยังมีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ทำให้มีความสามารถในการรองรับความผันผวนของค่าเงินได้อีกด้วย ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจึงไม่ควรพลาด

คำเตือน

 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • Morningstar rating จาก Blackrock ณ 31 มี.ค. 64 โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน
See also  [NEW] จากเป็ด 1 แถม 1 สู่ “ผักสด” เมื่อสาขาถูกปิด จนขายสุกี้ไม่ทัน MK ก็ขายผักเลยแล้วกัน | mk delivery เป็ด ย่าง - Rosalizahotel

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG-RA)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2021
74.60%

กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) ซึ่งลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีการใช้นวัตกรรมล้ำสมัยและต้องการปฏิรูปอุตสาหกรรมดั้งเดิม รวมถึงเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยไม่จำกัดรูปแบบอุตสาหกรรม

จุดเด่นของกองทุน
กองทุนเปิด ONE-UGG มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนแม่ Baillie Gifford Long Term Global Growth (LTGG) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนฯ จะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยมีแนวทางการลงทุน คือ

 1. ลงทุนในระยะยาว โดยใช้กระบวนการคัดเลือกหุ้นเพื่อลงทุนด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Bottom-up
 2. ลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยไม่มีข้อจำกัด เช่น ภูมิภาค อุตสาหกรรม มูลค่าตลาดของหุ้นที่ลงทุน
 3. ลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตโดดเด่น (Exceptional growth) โดยมีความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage) ในปัจจุบันเหนือคู่แข่งแต่ละประเภทธุรกิจ

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน เช่น Tesla Inc, Tencent, Amazon และ Netflix Inc

นอกเหนือจากนั้น ONE-UGG-RA ยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยยืดหยุ่นตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลักอีกด้วย จึงเหมาะสำหรับการถือยาวและลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากกองทุนอื่นเป็นอย่างยิ่ง

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความเสี่ยง
กองทุน ONE-UGG-RA มีความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนและฐานะของผู้ลงทุนเอง

คำเตือน

 • กองทุน Bailie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

หากคุณอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวม ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรควรปรับพอร์ตการลงทุนแบบไหน ทางธนาคารกรุงศรีมีทีม Plan Your Money คอยให้คำแนะนำการลงทุน เพื่อให้คุณเริ่มลงทุนได้อย่างมั่นใจ

สามารถขอรับคำแนะนำได้ที่ 02-2965959 หรือฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

การวางแผนลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง (Diversification) คือ กลยุทธ์กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อไม่ทำให้ตัวนักลงทุนขาดทุนอย่างหนักจากการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป กลยุทธ์นี้สามารถปรับใช้ได้กับนักลงทุนทุกรูปแบบ ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนในกองทุนหรือหุ้นเท่านั้นเจ็บหนักในที่นี้คือการขาดทุนมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าหากผู้ลงทุนมีการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป การกระจายความเสี่ยงจะช่วยลดทอนความเสียหายหากเกิดความผันผวนสูงในตลาด เนื่องจากผู้ลงทุนมีการลงทุนที่หลากหลายการวางแผนการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว เพราะผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องจับตาตลาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง แต่เป็น การประเมินความเสี่ยง ล่วงหน้า และปล่อยให้เงินทำงานของตัวเอง โดยผู้ลงทุนผู้ลงทุนมีพอร์ตการลงทุนมูลค่า 100,000 บาท ไม่กระจายความเสี่ยงลงทุน ลงทุนเต็มที่ 100% ในกองทุนหุ้นกองทุนเดียวแล้ว ขาดทุน 10% เท่ากับว่าผู้ลงทุนขาดทุนไปเต็มๆ 10,000 บาทผู้ลงทุนมีพอร์ตการลงทุนมูลค่า 100,000 บาท โดยใช้การจัดพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยง โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 กอง กองทุนหุ้น 50% (50,000 บาท) กองทุนตราสารหนี้ 26% (26,000 บาท) และกองทุนผสม 24% (24,000 บาท) ต่อมาเกิดความผันผวนในตลาด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเท่ากับว่าภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของตลาด ผู้ลงทุนรายนี้ขาดทุนเพียง 2,600 บาทเท่านั้นจากตัวอย่างทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของนักลงทุน 2 ประเภทได้อย่างชัดเจน เมื่อเกิดเหตุการณ์ตลาดผันผวนผู้ที่ลงทุนกองทุนเดียว ขาดทุนถึง 10,000 บาท ส่วนตัวอย่างที่สองมีการจัดพอร์ตการลงทุน กระจายไปตามกองทุนต่างๆ ทำให้ขาดทุนเพียง 2,600 บาท แสดงให้เห็นว่าการกระจายการลงทุนช่วยลดความเสี่ยงได้มากพอสมควรเลยทีเดียวตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน เช่น Apple Inc, Microsoft Corp, Tesla Inc และ Amazon Com Incกองทุน KFHTECH-A มีความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ยังมีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ทำให้มีความสามารถในการรองรับความผันผวนของค่าเงินได้อีกด้วย ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจึงไม่ควรพลาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุน KFHTECH-A ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) ซึ่งลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีการใช้นวัตกรรมล้ำสมัยและต้องการปฏิรูปอุตสาหกรรมดั้งเดิม รวมถึงเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยไม่จำกัดรูปแบบอุตสาหกรรมกองทุนเปิด ONE-UGG มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนแม่ Baillie Gifford Long Term Global Growth (LTGG) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนฯ จะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยมีแนวทางการลงทุน คือตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน เช่น Tesla Inc, Tencent, Amazon และ Netflix Incนอกเหนือจากนั้น ONE-UGG-RA ยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยยืดหยุ่นตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลักอีกด้วย จึงเหมาะสำหรับการถือยาวและลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากกองทุนอื่นเป็นอย่างยิ่งคุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนกองทุน ONE-UGG-RA กองทุน ONE-UGG-RA มีความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนและฐานะของผู้ลงทุนเองหากคุณอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวม ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรควรปรับพอร์ตการลงทุนแบบไหน ทางธนาคารกรุงศรีมีทีม Plan Your Money คอยให้คำแนะนำการลงทุน เพื่อให้คุณเริ่มลงทุนได้อย่างมั่นใจสามารถขอรับคำแนะนำได้ที่ 02-2965959 หรือฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก

See also  [Update] คลินิกทันตกรรมหมอแอนทันตรักษ์ สาขาอุบล (ซอยบ่อนไก่) | ร้าน จัด ฟัน อุบล - Rosalizahotel


บ้าแต่กู – วงกางเกง 【Music Video】


เพลง บ้าแต่กู
ศิลปิน วงกางเกง
คำร้อง/ทำนอง โกแบว อินทร์
เรียบเรียง วงกางเกง , JPS ห้องนอนสตูดิโอ
สังกัด Gobeaw records
ติดต่อการแสดง 0922566543 , 0869443763
ติดตามความเคลื่อนไหว วงกางเกงได้ที่ Facebook : วงกางเกง
เนื้อเพลง บ้าแต่กู
นี้เป็นครั้งที่พัน…หรือล้าน
ที่บอกกับตัวเอง ว่าอย่าไปคิดถึงเค้าอีก
ยิ่งคิดถึงเค้ามากเท่าไร ก็เหมือนกระจกสะท้อน
กลับมาหาตัวเอง ว่าเราอ่อนแอ…เพียงใด
อดทนใว้นะตัวกู สักวันคงลืมคนใจร้าย ได้เอง
คงมีวันนั้นสักวัน วันที่ฟ้าสดใส…..
,ให้หยุดเห่าหอน หยุดร้องตะโกน
บอกกับตัวเอง ได้แล้ว
ว่าพอแล้ว ร้องตะโกนออกไป
เค้าคงไม่ได้ยิน เสียเวลาป่าว…(เสียเวลาป่าว)
ให้หยุดคิดถึง หยุดเพ้อลำพึง
ให้หยุดดื้อดึง คิดถึงคนใจร้าย
เค้าไม่มีวันกลับมาแล้ว เค้ามีใหม่แล้ว…..
บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู
แต่เค้าไม่เคยรู้เรื่องเลย หรือว่าเธอจะหลงทาง
หรือเธอหลงใคร
แต่ในใจฉันรู้แล้ว ว่าเธอคงไปไม่กลับ
ให้ทำใจเสียทีเถิด หยุดพร่ำเพ้อเสียที
(ซ้ำ,)
แต่เค้าไม่เคยรู้เรื่องเลย หรือว่าเธอจะหลงทาง
หรือเธอหลงใคร
แต่ในใจฉันรู้แล้ว ว่าเธอคงไปไม่กลับ
ให้ทำใจเสียทีเถิด
หยุดพร่ำเพ้อเสียที…ฮื้อ…ฮือ
KANGKEAGCHANNELONE

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บ้าแต่กู - วงกางเกง 【Music Video】

เสือหรือควาย – วงกางเกง


เพลง เสือหรือควาย
ศิลปิน วงกางเกง

เสือหรือควาย - วงกางเกง

\”ลงทุนยังไง\” ขึ้นอยู่กับ “รับความเสี่ยง” ได้แค่ไหน!!! | #คุยต้องรวย


การลงทุนมีความเสี่ยง เสี่ยงได้แค่ไหน ลงทุนแค่นั้น !!!

\

Passive for Life: สร้างชีวิตมั่นคงด้วยการลงทุนหุ้นแบบ Passive


การพูดคุยสดผ่าน Facebook ที่จะช่วยชี้แนะแนวทางสร้างชีวิตที่มั่นคง เป็นอิสระ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ผ่านการลงทุนแบบ Passive Investment ดำเนินรายการโดยสองผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจและการลงทุน คุณ Paul Pattarapon พอล ภัทรพล และคุณ Trawut Luangsomboon เผ่า ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
อย่าลืม! กด SUBSCRIBE เพื่ออัปเดตความรู้การลงทุนแนวเน้นคุณค่าแบบ passive จาก Jitta
และติดตามข่าวสารจากเราได้อีกหลากหลายช่องทาง
► สนใจลงทุน Jitta Wealth: https://bit.ly/2UxsWTI
► ศึกษาการลงทุนช่วงวิกฤต: https://bit.ly/3bCHpTP
► ค้นหาหุ้นดีราคาถูกที่ Jitta: https://www.jitta.com
► ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta: http://bit.ly/2R9EIBI
► FB Jitta: https://www.facebook.com/jitta.th
► FB Jitta Wealth: https://www.facebook.com/jittawealth
► FB Passive Way: https://www.facebook.com/investpassiveway
► Twitter: https://twitter.com/jittaworld
เมื่อพูดถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิต คนส่วนใหญ่จะนึกภาพตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ มีอิสระทั้งในแง่ของเวลาและการเงิน สามารถทำอะไรก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ เพื่อเติมเต็มความสุขให้ชีวิต
แน่นอนว่า เส้นทางที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ คุณจะพบกับอุปสรรคนานัปการ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง เหมือนกำลังหลงทางอยู่ในโลกที่มืดมิด
แต่ทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ! และใน Live นี้ คุณพอล ภัทรพล และคุณเผ่า ตราวุทธิ์ จะมาแชร์ทัศนคติ มุมมองการใช้ชีวิต และการวางแผนเพื่ออนาคต พร้อมแนะนำเส้นทางไม่ลัดแต่ราบรื่น ที่จะพาคุณผ่านอุปสรรคเหล่านั้น ไปถึงจุดหมายสำคัญของชีวิตได้ง่ายและมีความสุขมากขึ้น
เส้นทางนั้นก็คือ การลงทุนระยะยาวอย่างมีวินัยแบบ Passive Investment ซึ่งเป็นการลงทุนที่เน้นการกระจายความเสี่ยงซื้อหุ้นหลายตัว ค่าธรรมเนียมต่ำ และซื้อขายน้อยครั้ง ได้รับการพิสูจน์แล้วในหลายประเทศ ว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่ทำให้เงินเติบโตได้ดี ล้อไปกับการเติบโตของตลาดหุ้นโดยเฉลี่ย
และแม้จะเป็นผลตอบแทนระดับค่าเฉลี่ยของตลาด แต่การลงทุนแบบ Passive ก็สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้สูงกว่าการลงทุนทั่วไปที่ซื้อขายบ่อย ค่าธรรมเนียมแพงกว่า แถมต้องเอาทั้งแรงและเวลาไปเฝ้าหน้าจอ ติดตามข่าว แต่สุดท้ายแล้วผลตอบแทนก็แพ้ตลาดเป็นส่วนใหญ่
การลงทุนระยะยาวแบบ Passive Investment จะช่วยคุณสร้างอนาคตที่อิสระและมั่นคงอย่างที่คุณตั้งเป้าไว้ได้อย่างไร หาคำตอบด้วยกันใน Live นี้

See also  [Update] 5 เทคนิคขั้นเทพ! จัดงานแต่งให้ดูแพง ในงบจำกัดได้เองแบบไม่ยาก | จัด ดอกไม้ งาน แต่ง เอง ที่ บ้าน - Rosalizahotel

Jitta เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีบริหารจัดการความมั่งคั่งระยะยาวหรือ WealthTech ของไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลก มีเป้าหมายหลักคือ ปลดล็อกความรู้ เครื่องมือ และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ ให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงและสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิตตามหลักการที่ถูกต้องได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่าน 2 บริการหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์ม Jitta ที่ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและมูลค่าของธุรกิจ เพื่อช่วยนักลงทุนค้นหา “บริษัทที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม” ตามแนวทาง ลงทุนแบบเน้นคุณค่า (value investing) ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ และกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่บริหารจัดการเงินให้นักลงทุนด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ตามหลักการลงทุนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด สตาร์ทอัพแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต. ให้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมาย

Passive for Life: สร้างชีวิตมั่นคงด้วยการลงทุนหุ้นแบบ Passive

ActArt Feat. Boom IndyGo – การลงทุนมีความเสี่ยง [Acoustic Live Session]


Lyric Video การลงทุนมีความเสี่ยง
ActArt
Batterymusic
ติดตาม ActArt ได้ที่…
https://www.facebook.com/BatteryMusic
https://www.facebook.com/WeAreActArt
ฝากเพื่อนๆ เข้าไป กด ติดตาม พวกเรา และ อย่าลืม กด กระดิ่ง 🔔🔔🔔!!!!! ที่ช่อง BatteryMusicOfficial http://bit.ly/2L3Yr2s
เพลง การลงทุนมีความเสี่ยง
เนื้อร้อง : อาทิตย์ พลอาสา
ทำนอง : อาทิตย์ พลอาสา
เรียบเรียง : จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์ , ActArt
ฉันพยายาม ทำเต็มที่แล้ว
ไม่เห็นว่ามันจะมีวี่แวว ดึงเธอกลับมา
ต้องทำอย่างไร มันหมดปัญญา
ร่ำร้องอ้อนวอนได้เพียงสายตา
ของคนที่หมดหวัง
การลงทุนทุกอย่างนั้นมีความเสี่ยง
รักกับเธอก็เหมือนกัน
ฉันลงทุนและเอาหัวใจเดิมพัน
แต่มันก็พังทลาย
เสียดาย ที่ดูแลความรักเราไม่ได้
ไม่ใช่คนสุดท้าย ที่เธอต้องการเก็บไว้
เสียใจ ที่ทุ่มเทไปให้เธอเท่าไหร่
แต่ผลสุดท้าย ก็ได้คืนมาแค่ศูนย์
สร้างมาดีสักเท่าไร แต่แล้วเหมือนคนล้มละลาย
เมื่อความผูกพัน มันหมดความหมาย
ให้รักให้รอให้ดีให้ใจ เท่าไหร่ก็ไม่พอ
การลงทุนทุกอย่างนั้นมีความเสี่ยง
รักกับเธอก็เหมือนกัน
ฉันลงทุนและเอาหัวใจเดิมพัน
แต่มันก็พังทลาย
เสียดาย ที่ดูแลความรักเราไม่ได้
ไม่ใช่คนสุดท้าย ที่เธอต้องการเก็บไว้
เสียใจ ที่ทุ่มเทไปให้เธอเท่าไหร่
แต่ผลสุดท้าย ก็ได้คืนมาแค่ศูนย์
แค่ศูนย์ แค่ศูนย์
เสียดาย ที่ดูแลความรักเราไม่ได้
ไม่ใช่คนสุดท้าย ที่เธอต้องการเก็บไว้
เสียใจ ที่ทุ่มเทไปให้เธอเท่าไหร่
แต่ผลสุดท้าย ก็ได้คืนมาแค่ศูนย์
เสียดาย ที่ดูแลความรักเราไม่ได้
ไม่ใช่คนสุดท้าย ที่เธอต้องการเก็บไว้
เสียใจ ที่ทุ่มเทไปให้เธอเท่าไหร่
แต่ผลสุดท้าย ก็ได้คืนมาแค่ศูนย์
สร้างมาดีสักเท่าไหร่ แต่แล้วเหมือนคนล้มละลาย

ActArt
อาทิตย์ พลอาสา (หนึ่ง) Lead Vocal
อนรรค์ชัย วงศ์ธนโรจน์ (เบนซ์) ​Guitar
เทวัญ สาครขำ (วัน) ​ Drum
Executive producer ทนง แซ่เฮ็ง
Produced by จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์
Recorded at MELODIK DRUM By Ja IZax
Mixed by ทนง แซ่เฮ็ง
Mastered by Woody Saravuth Pornpitaksuk at Kimleng Studio
Music Video
Director : อมฤต สาระจูฑะ
Video Recorded : อมฤต สาระจูฑะ,จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์
Video Edited : อมฤต สาระจูฑะ

ActArt Feat. Boom IndyGo - การลงทุนมีความเสี่ยง [Acoustic Live Session]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ความ เสี่ยง จาก การ ลงทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.