LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ với chúng tôi

Address: No.15 Tran Quoc Toan Street – Hoan Kiem Dist – Ha Noi

84243944 6188

84243944 6133

Email: Contact.rosaliza.hotel@gmail.com

Email: Info@rosalizahotel.vn

Website: Rosalizahotel.com.vn

0/5 (0 Reviews)
Back to top button