สิทธิเด็กแรกเกิด | สิทธิเด็กแรกเกิด

สิทธิเด็กแรกเกิด


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

(ผลงานน้องนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

สิทธิเด็กแรกเกิด

วิธีทดสอบสิทธิ์ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท #เงินอุดหนุนเด็ก


หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
https://csg.dcy.go.th/th/support/howtoregister
แบบทดสอบสิทธิ์
https://csg.dcy.go.th/th/eligibilitytest
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 026516534 / 026516920 / 026516902 / 022555850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มารดาประชารัฐ เงินอุดหนุนเด็ก คุณแม่มือใหม่
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXADnRcahK5ZPa3vuBTi2Bg6ookuNTnDH
เข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร นโยบายจากรัฐบาล: https://www.facebook.com/groups/224696408611311/

อย่าลืมกด Like กด share และ กด subscribe
และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ นะครับ
FreedomlifeITLeanLifestyle
ติดตามช่อง Freedom Life ▶ : https://www.youtube.com/freedomLife09
Facebook Fan Page ▶ : https://www.facebook.com/freedomLife09
ติดตาม IG ▶ : FreedomLife09

ติดต่องาน
Email : siamsakon@gmail.com

วิธีทดสอบสิทธิ์ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท #เงินอุดหนุนเด็ก

วิธีการเช็คสถานะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด #เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


วิธีการเช็คสถานะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 026516534 / 026516920 / 026516902 / 022555850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มารดาประชารัฐ เงินอุดหนุนเด็ก คุณแม่มือใหม่
เข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร นโยบายจากรัฐบาล: https://www.facebook.com/groups/224696408611311/

อย่าลืมกด Like กด share และ กด subscribe
และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ นะครับ
FreedomlifeITLeanLifestyle
ติดตามช่อง Freedom Life ▶ : https://www.youtube.com/freedomLife09
Facebook Fan Page ▶ : https://www.facebook.com/freedomLife09
ติดตาม IG ▶ : FreedomLife09

ติดต่องาน
Email : siamsakon@gmail.com

วิธีการเช็คสถานะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด #เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ไขข้อข้องใจ ! เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ได้เท่าไหร่ ?


ไขข้อข้องใจ ! เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ได้เท่าไหร่ ?
ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และยังมีข้อสงสัย มีคำถามต่างๆนานาๆเกี่ยวกับการลงทะเบียน เงื่อนไขการรับสิทธิต่างๆนั้น วันนี้ \”ฐานเศรษฐกิจ\”ได้รวบรวมคำถาม คำตอบ จากโครงการดังกล่าวมาให้คลายข้อสงสัย ซึ่งหากใครอ่านแล้วมีสิทธิตามที่ระบุไว้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอ กระบวนการใดใด (เงินในโครงการฯนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท)
เว็บไซต์ระบบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและระบบตรวจสอบสิทธิทำการปรับปรุงย้ายเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว และกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันจันทร์ 6 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถคลิกเข้าไปได้ที่ csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

ไขข้อข้องใจ ! เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ได้เท่าไหร่ ?

สิทธิเด็กแรกเกิดขอรับเงิน 600 บาท/คน/เดือน


เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ปรับ 400 เป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือน และขยายอายุจาก 3 ขวบ เป็น 6 ขวบ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมม2558 30 กันยายน 2561 ที่เคยลงทะเบียนได้สิทธิ์รับเงินแล้วไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติิ
2. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2561 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถมาลงทะเบียนได้
3. เด็กที่เกิดตั้งแต่หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 จะได้รับเงินตั้งแต่แรก
เกิด ถึงอายุ 6 ขวบ สถานที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา
ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด : ลง
ทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ในพื้นที่
ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา : อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง
เด็กที่มีสิทธิลงทะเบียน
1. เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2562
2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือสมาชิกในครอบครัว มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี
3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าวหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทย ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้
เอกสารที่ต้องใช้
1. แบบลงทะเบียน (คร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน(คร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คน
3. แบบยืนยันเอกสารการลง
ทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ คร.04)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก แล้วแต่กรณี
5. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 1 ฉบับ
7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
ผู้มีสิทธิรับรองสถานะครอบครัว
ผู้รับรองคนที่ 1
กรุงเทพมหานคร : ให้หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต หรืออาสา
สมัครสาธารณสุข (อสส.) หรืออาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อพม.) หรือประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง
เทศบาล, องค์การบริหารส่วน
ตำบล, เมืองพัทยา : ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง
ผู้รับรองคนที่ 2
กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการ
เขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เมืองพัทยา : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/ผู้อำนวย
การเขต หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองสิทธิ์
ส่วนตำบล/เทศบาล/เมือ!งพัทยา/ผู้อำนวยการเขต หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองสิทธิ์ในแบบ คร.02

สิทธิเด็กแรกเกิดขอรับเงิน 600 บาท/คน/เดือน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่ธุรกิจ

Viết một bình luận