WIKI

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตรา วุฒิม.6/ปวช/ป.ตรี | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ งานราชการนครสวรรค์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตรา วุฒิม.6/ปวช/ป.ตรี | ข่าวทั่วไปรายวัน

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานราชการนครสวรรค์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: rosalizahotel.com.vn การกระทำ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตรา วุฒิม.6/ปวช/ป.ตรี และรูปภาพที่เกี่ยวข้องงานราชการนครสวรรค์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตรา วุฒิม.6/ปวช/ป.ตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตรา วุฒิม.6/ปวช/ป.ตรี

งานราชการนครสวรรค์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

#ต้นปาล์มชาแนล #จ่านาฏศิลป์ ชาแนล #สอบราชการ #สอบทหาร #สอบกัก #ข่าวสอบราชการ #สอบตำรวจ #สอบตำรวจ 64 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง หมายและใบอนุญาต ระดับ 700 ตำแหน่ง คุณสมบัติ. 6/ ปวช./ปวส. รับสมัครวันที่ 1-28 เมษายน 📌 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เพื่อรับสมัครและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2564 (ตำแหน่ง รอง ส.ว. (สอบสวน) จำนวน 400 ตำแหน่ง 1 . เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งชายและหญิง 2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 📌 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เพื่อรับสมัครและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2564 (เป็นนักวิทยาศาสตร์) ) คณะเทคนิค 200 ตำแหน่ง 1. เป็นคนนอก ชาย 160 คน หญิง 40 คน 2. วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – เคมี เท่านั้น (ไม่รวมสาขาเคมีและสาขาอื่น) จำนวน 155 ตำแหน่ง -ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และอิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ เพียง 45 อัตรา 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี 📌 3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันสำหรับบุคคลภายนอกที่มีวุฒิ ม.6 หรือ ม. ปวช.หรือเทียบเท่า ในการรับสมัครและแต่งตั้งนายตำรวจชั้นประทวน ปี 2564 (ตำแหน่งผู้บังคับหมู่) กลุ่มบริหารและสนับสนุนทำหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 ตำแหน่ง 1. เป็นบุคคลภายนอก ชาย 80 อัตรา หญิง 20 อัตรา 2. คุณสมบัติตั้งแต่ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 📌 กำหนดการ 👉 ประกาศรับสมัคร (25 มี.ค. 63) 👉 สมัคร (สมัครตั้งแต่ 1 – 28 เม.ย. 63) 👉 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบและใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป) ข้อสอบข้อเขียน (27 มิ.ย.) 64) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (6 ก.ค. 64) .

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#สำนกงานตำรวจแหงชาต #รบสมครสอบตำรวจ #ชายหญง #ชนประทวนและสญญาบตร #อตรา #วฒม6ปวชปตร.

สอบตำรวจ,สอบตำรวจ 64,สอบทหาร,ข่าวสอบตำรวจ64,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 700 อัตรา วุฒิม.6/ปวช/ป.ตรี.

งานราชการนครสวรรค์.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ งานราชการนครสวรรค์ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Jack Tran Nguyen

Xin chào các bạn, mình là Jack Tran Nguyen, Minh tung hoc ve quan tri nha hang khách sạn và bằng những kinh nghiệm đã đi nhiều nơi trên thế giới mình đã có những kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và những địa điểm du lịch tuyệt vời. Đảm bảo sẽ phù hợp cho những nhu cầu bạn.

Related Articles

6 Comments

  1. บุคคลภายนอกสัญญาบัตร ต้องจบอะไรมาบ้าง ส่วนสูงเท่าไหร่ ถึงจะสอบได้คะ(เพศหญิงค่ะ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button